23 Minuter i HelvetetBill Wiese

Download: orPage 1
23 Minutes in HellBy Bill WieseSwedish23 Minuter i HelvetetAv Bill WieseÖversättningen är från audio CD, inte från boken. Inspelningen kommer från enkonferens i Kansas City, USA. Upplevelsen i helvetet hände den 23 e november1998.(Introduktion av programledaren)Mike Bickle, som jag arbetar med vid International House of Prayer, bad mig attundervisa om helvetet. Medan jag studerade ämnet fick jag ett kassettband av envän, Steve Carpenter. På detta band finns ett budskap som du kommer att få höraBill Wiese och hans fru Annette tala om. Hans budskap skakade om min värld.Det förändrade bestående mitt förhållande till min familj, mina vänner och ävenmänniskor jag inte känner, samt hur jag ser på saker. Jag överdriver inte, varsnäll och tro inte att jag överdriver. Det har helt förändrat det sätt jag ser på de årjag har kvar här på jorden. Det är min bön att Gud skall göra det samma för digidag. Jag kan inte överdriva det viktiga i detta budskap. Bill är en kristen. Hangav sitt liv till Kristus när han var 16 år. Han har känt Herren i 32 år. Hanflyttade till Kalifornien 1976, och har tjänat hos pastor Chuck Smith i CostaMesa, Kalifornien. Bill är fastighetsmäklare liksom hans fru. Under de senaste15 åren har Bill varit med i församlingen Eagles Nest, och som ledare underpastor Dr. Gary Greenwald i Orange County, Kalifornien. Pastor Raul vidEagles Nest kom till Bill för ett antal månader sedan, han sade, ”Bill, Gudkommer att ordna väckelse. Han kommer att börja i Kansas City för Amerika.Han kommer att sända dig dit och du bör fara”. Bill och Annette hade aldrigvarit i Kansas City i hela sitt liv. Nästa dag ringde jag Bill och sade, ”Skulle dukunna tänka dig att komma till Kansas City? Jag har sett din video och jag troratt du bör komma”. Jag tror att Bill och Anette har kommit hit ledda av Gud.Ni kommer att få höra visionen om helvetet, men även viktigare än det, nikommer att få höra en vision om en nära gemenskap med Jesus Kristus och denkärlek Han har för hela världen. Bill var i helvetet. Han var inte där som entillfällig observant, han fick uppleva helvetets plågor under en halvtimmes tidutan något som helst hopp att någonsin komma därifrån. Bill och hans fru ärdjupt hängivna Jesus Kristus och Guds arbete, och att vara ledda av den HeligeAnde. Du kommer att uppskatta honom också.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
Välkommen: Bill och Annette Wiese.(Bill Wiese talar)Det är en ära att få vara här. Hela denna resa har varit till sådan välsignelse föross. Som Hal sade, vi är verkligen i fastighetsbranschen. Vi gör inte detta förpengar. Vi vet att Gud har sagt att vi skall gå och tala om för hela världen omHans kärlek till människorna och den plats som han inte vill att någon av Hansskapelse skall gå till. Det är därför vi är här. På grund av den begränsade tid vihar gör jag vittnesbördet kort och går direkt till saken.Men först vill jag pålysa några saker, frågor som ni kanske tänker på. Den förstafrågan jag hade tänkt på om jag lyssnat till mig själv, ”Hur vet du att det inte varen dröm som du hade. En dålig dröm”? Först några punkter; först av alltlämnade jag min kropp. Jag såg min kropp när jag återvände, jag låg på golvet.Jag är helt övertygad att det var en utanför kroppen upplevelse. En del kristnahar sagt, ”En kristen kan inte lämna sin kropp”. Men det är inte sant, i andraKorintierbrevet 12: 2 när Paulus blev upptagen till tredje himlen sade han, ”omdet var i kroppen eller inte, det vet jag inte”. Om han inte visste det, då betyderdet att det är möjligt. Han sade också i vers 1 att det var en vision, så jag tror attdetta klassificeras som en vision.I Job 7: 14 står det, då skrämmer du mig med drömmar och förskräcker mig medsyner. Detta var verkligen vad Herren gjorde, han skrämde mig med det jag fickse. Bortsett från boken, tog det mig ett år att lugna ner mig och bli en normalperson igen. Jag var så upprörd och chockerad av fruktan att det har förändrathela min syn på hur jag vittnar, och hur mycket jag uppskattar det Gud har frälstoss från.(Bills fru Anette talar)Jag vaknade omkring 03:23 på morgonen. Jag kommer ihåg det för jag hade justtittat på vår digitalklocka, jag upptäckte att Bill inte fanns vid min sida, jaghörde skrik från vardagsrummet. Jag gick till vardagsrummet genom hallen. Jagsåg min man på ett sätt jag aldrig tidigare sett honom. Om någon känner Bill, såär han till naturen en mycket konservativ man, en mycket lugn yrkesman. Han ärinte den som blir upprymd eller känslosam över något, om det inte har med Gudatt göra. Trots det såg jag honom bokstavligen traumatiserad, han höll sig omhuvudet med båda händerna, ropade och skrek. Han låg i fosterställning pågolvet i vardagsrummet. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag trodde att hanhade fått en hjärtattack. Jag började be, han ropade högt och sade, ”Be attHerren tar bort detta ur mitt minne! Herren förde mig till helvetet. Jag kännersom om min kropp håller på att dö, jag klarar inte av detta”. Jag började be förhonom, inom tio till tjugo minuter blev han lugn. Han var bokstavligen i etttraumatiskt tillstånd, likt någon som tjänstgjort i Vietnam, eller varit med om en
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
hemsk bilolycka som de återupplever. Det var inte som någon som haft en dåligdröm när de vaknat. Jag ville bara vittna om det.(Bill Wiese talar)Jag är så välsignad med en god hustru. Jag är mycket tacksam till Gud. Jag harvarit gift i fyra år och känt henne i sex år, det har varit de bästa sex åren i mittliv, prisad vare Gud.När jag kom tillbaka efter denna erfarenhet, ville jag ta reda på om det fannsnågon annan i Bibeln som någon gång varit i helvetet. Jag började söka. Jaglyssnade en hel del till Chuck Missler. Han är en bibellärare på andra sidannationen, en verkligen lärd man och han sade att Jona hade upplevt helvetet.Jona 2:2Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk.Och i vers 6, Vatten omslöt mig ända upp till halsen, djupet omgav mig, sjögrässnärjde in mitt huvud.[Jona 2:2… från dödsrikets djup åkallade jag dig, och du hörde mig. Från 1917års översättning]Det fanns i varje fall en person i Bibeln som hade upplevt helvetet, Jona.Jag ville känna till det, för jag är uppvuxen i de tidiga dagars Calvary Chapel,där varje andlig erfarenhet som du kunde uppleva borde finnas i Guds Ord. Jagvisste att om denna erfarenhet var sann, då bör det också finnas i Guds Ord. Jagbörjade undersöka och hittade över 400 skriftställen som skildrade det jag sett,hört, känt, allt hade att göra med helvetet. Det finns redan i Bibeln, vad helst jagberättar för er finns där redan. Jag kommer att referera till en del skriftställen,jag kan inte citera alla 400, men några av dem kommer jag att ta upp. Jagupptäckte också att det fanns 14 andra personer som hade upplevt en del avhelvetet. De flesta av dem hade nära döden upplevelser, människor som hadedött på sjukhus och kommit tillbaka.För att snabbt komma in i ämnet: Min fru och jag var på bönemötet på söndagkväll som vi alltid brukar tillsammans med vår pastor. Vi for sedan hem somvanligt och lade oss. Omkring klockan 03:00 togs jag dit. Jag vet inte hur detgick till innan jag återvände. Herren förklarade senare. Jag hamnade i enfängelsecell, precis som en vanlig cell som man kan föreställa sig med väggargjorda av stora stenar och en gallerdörr. Då visste jag ännu inte var jag var. Alltjag visste var att det var extremt varmt, fruktansvärt varmt. Det var så varmt, jagkunde inte tro att jag var levande. Det kändes som om jag skulle upplösas ihettan men jag levde fortfarande. För en kort stund var det ljust i rummet, jag
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
tror att Herren var närvarande så att jag kunde se bättre, men efter omkring enminut blev det åter mörkt.I Jesaja 24: 22 står det: De skall samlas ihop som fångar i fånggropen,de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem.I Ordspråksboken 7: 27: Genom hennes hus går dödsrikets vägar,de för ner till dödens kamrar.Med kammare avses rum. En del av helvetet har fängelseceller, kammare,eldsgropar och stora områden med eld, jag var just då i en fängelsecell.Jona 2: 7 …jordens bommar slöts för evigt bakom mig.Job 17: 17 Far det ner till dödsrikets bommar…Allt jag såg finns i Ordet. Stenarna talar om det i Jesaja 14: 19 …förts ner tillgropens stenar.Jag hade hamnat i denna cell, dessa fyra varelser var tillsammans med mig icellen. Då visste jag ännu inte att de var demoner, för jag kom dit som en ofrälstperson. Gud tog bort ur mitt sinne att jag var en kristen. Jag visste inte varförmen Han förklarade det för mig på vägen tillbaka. Dessa varelser som jag förstinte visste var demoner, de var enorma. De var omkring fyra meter höga, en avdem kan du få se på videon. En av de personer som delar sitt vittnesbörd sågsamma demon som jag sett. Du kommer att få se hur de verkligen ser ut. Det ären mycket bra bild av det på videon där en man förs till helvetet. Det är KennethHagans vittnesbörd.Den ena demonen hade fjäll över hela kroppen, gigantiska käftar med storatänder, utstickande klor och med insjunkna ögon. Den andra såg inte alls likadanut, den hade rakbladsvassa fenor över allt, en lång arm och fötter som inte allspassade till storleken. Allt var deformerat och vridet ur normal proportion, ingensymmetri, den ena arm var längre än den andra, helt onaturliga skapelser,hemska och med ett hemskt utseende.De hädade Gud. De förbannade Gud hela tiden. Jag undrade, ”Varför förbannarde Gud? Varför hatar de Gud så mycket”? Därefter vände de sinuppmärksamhet mot mig och jag upplevde att samma hat som de hade mot Gudhade de mot mig också och jag tänkte: ”Varför hatar de mig? Jag har inte gjortdem något.” De hatade mig med ett hat som jag aldrig hade upplevt på jorden,långt utöver den förmåga som en människa kan göra. De hatade mig fullständigtoch jag visste att de hade för avsikt att plåga mig.Där fanns saker som jag kommer att berätta, som jag inte vet hur jag kundeförstå. I helvetet är våra känslor mera intensiva, man är mera medveten om saker
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
än man är i sin fysiska kropp. Jag var medveten om distans, medveten om tidosv. mycket mera än man är här. Jag visste att allt detta hade en avsikt, att plågamig för alltid på denna plats.Jag låg på golvet i cellen, jag hade absolut ingen styrka i min kropp. Jagundrade, ”Varför kan jag knappt röra mig, vad är det för fel med mig”? Jag varhelt medveten om att jag inte hade någon styrka, jag bara låg där. En demon togtag i mig, lyfte upp mig och kastade mig i väggen som om jag var ett dricksglas.Den lyfte upp mig som ett dricksglas. Det kanske var jag som var så lätt, eller attden var så stark. Den kastade mig i väggen så att alla ben i mig krossades. Jagupplevde smärta! Jag låg på golvet och bad om nåd, men dessa varelser haringen nåd överhuvudtaget, absolut ingen nåd.Den ena lyfte upp mig och den andra skar med knivvassa naglar bort mitt kött.Han skar bort det och han brydde sig inte det minsta om den kropp som Gudhade skapat så fint. Den hade ett intensivt hat mot mig. Jag undrade, ”Varförlever jag, varför lever jag trots allt detta? Jag kunde inte förstå att jag inte vardöd”. Mitt kött hängde i strimlor. Det fanns inget blod, det bara hängde, för livetär i blodet och det finns inget liv i helvetet. Det finns inget vatten i helvetet.I Jesaja 14: 9-10 står detDödsriket därnere kommer i rörelse för din skull,för att ta emot dig när du kommer. Det väcker upp de avlidnas andar för dinskull, alla jordens ledare. Det låter hednafolkens alla kungar stå upp från sinatroner.Alla börjar de tala och säger till dig: Har också du blivit svag som vi? Du harblivit som en av oss.Psalm 88: 5Jag räknas bland dem som far ner i hålan, jag är som en man utan livskraft.Vi vet att djävulen har styrka, i Skriften står det om en man som drevs avdemoner bland gravarna:Markus evangeliet 5: 1-4Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg urbåten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och hölltill bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor.Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit avkedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom.De kunde inte binda honom, han hade brutit sönder alla kedjorna. Det var enman som hade demonisk kraft. Jag visste att dessa demoner var omkring 1000
--------------------------------------------------------------------------------
Page 6
gånger starkare än en man. Även om jag hade haft naturlig styrka, hade jag inteklarat att kämpa bort dem. Jag var helt beroende av deras nåd, vilket de inte har.Demonerna dominerar ditt liv i helvetet.Lukten från dessa demoner och lukten i helvetet är fasansfull. Jag kan intebeskriva det för dig. Där fanns lukt av bränt kött och svavel. Lukten fråndemonerna var som en öppen kloakbrunn, fruktansvärd, som ruttet kött, ruttnaägg, rutten mjölk och allt annat som du kan förställa dig. Tag det 1000 gångeroch stoppa in det i din näsa. Du har just andats in det. Det var så förorenat att detkunde döda dig om du var i helvetet i din kropp, då skulle du dö. Jag undrade,”Hur kan jag genomleva denna stank, det är så fruktansvärt”? Men åter, dukan inte dö, du måste uthärda det.Det sätt som demonerna hädar Gud står det om i Hesekiel 22: 26Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer intemellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent ochorent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem.Vanhelgat, avancerat vulgärt språkbruk och hädelser. Den plåga som demonernautförde mot mig finns upptaget i5 Mosebok 32; 22-24Ty genom min vrede har en eld tänts och den brinner till dödsrikets djup. Denförtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand. Jag skallhopa olyckor över dem, mina pilar skall jag skjuta på dem. Hungersnöd skalldrabba dem, feberglöd förtära dem, pest som bittert pinar. Jag skall sända överdem vilddjurs tänder och gift från ormar som krälar i stoftet.Vilddjurens tänder kommer att möta dig.Andra Samuelsboken 22: 6 säger:Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig.I Mika 3: 2 finns ett intressant skriftens ord där Filistéerna som hatade Israelsäger:Men ni hatar det goda och älskar det onda, ni sliter huden av människor ochköttet från deras ben.De gjorde det mot det Judiska folket. Det var i det naturliga, men var fick de sinidé från? Den kom från helvetet. Det är vad demonerna gör, nåden då? Det finnsbara nåd i himlen. Nåden kommer från Gud, djävulen har ingen kännedom omnågon nåd, han är totalt emot det.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 7
Psalm 36: 6HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.Det är definitivt inte i helvetet. Och i Psalm 74: 20 står det:Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen.Helvetet är en grym, miserabel och hemsk plats som man måste stå ut med. Alltdet måste du stå ut med.Gud har gjort människan till den högsta varelsen i skapelsen, dessa demoner ärlägre skapelser. Som människa strävar vi framåt i livet, vi utvecklar oss genomstudier. Men i helvetet styrs ditt liv av demoner. Dessa skapelser har noll IQ, deär fullständigt okunniga varelser. Allt de vet är hatet mot Gud, hatet mot dig ochtortyr. De styr ditt liv och du kan inte göra något åt det.Det finns skriftställen om förödmjukelsen man måste stå ut med. ”Dessa sakerkommer att styra ens liv, man kan inte hindra det!”Jesaja 5: 13-14Därför skall mitt folk föras bort i fångenskap, ty de saknar kunskap. Dessädlingar [adelsmän] skall lida hunger och dess larmande skaror försmäkta avtörst. Därför ökar dödsriket sitt begär, och spärrar upp sitt gap utan gräns.Stadens främsta måste fara dit ner tillsammans med de larmande och bullrandeskaror som jublar därinne.Jesaja 57: 9-16Du gick till kungen med olja och smorde dig med en mängd väldoftande salvor.Du sände dina budbärare till fjärran land, ja, ända ner till dödsriket. Även omdu blev trött av din långa färd, sade du inte: "Det är lönlöst." Så länge du kunderöra din hand, mattades du inte.För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommitihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så: Eftersom jag varit tyst, och detsedan lång tid, fruktar du mig inte?Men jag skall visa hur det är med din rättfärdighet och med dina verk; de skallinte hjälpa dig.När du ropar, må ditt avgudafölje rädda dig.En vind skall ta dem alla med sig, en fläkt skall föra dem bort. Men den som tarsin tillflykt till mig skall få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg.Man skall säga: "Bana väg, bana och bered väg!Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!" Ty så säger den höge och upphöjde,han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga ochheliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att geliv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag skall inte
--------------------------------------------------------------------------------
Page 8
gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäktainför mig, de själar som jag själv har skapat.Hesekiel 32: 24Där ligger Elam med hela sin larmande hop runt omkring hans grav. Alla är deslagna och har fallit för svärd. Som oomskurna måste de fara ner i jordens djup,de som spred skräck omkring sig i de levandes land. Nu måste de bära sin skammed de andra som har farit ner i graven.Så fortsätter det. Det var fruktansvärt att bli styrd av dessa varelser, de har ingennåd för dig överhuvudtaget.(Mörkret och skriken i helvetet)Jag låg i cellen och det blev mörkt, becksvart. Jag menar ett mörker som jagaldrig tidigare upplevt. Jag har varit i mörka grottor långt nere i järngruvorna iArizona. Där fanns ett mörker man inte kunde föreställa sig. Jag klarade av attkrypa ut ur cellen, jag kunde göra det, de tillät mig tydligen. Jag kom ihåg vardörren fanns så jag kröp i den riktningen och kunde känna mig fram, jag komutanför cellen. Jag tittade åt ett håll, det var alldeles svart, allt jag hörde varskrik, miljarder människor som skrek på denna plats. Jag visste att det varmiljarder, det var så högt. Om du har hört någon skrika förut, det är så plågsamt.Om du då hör miljarder människor skrika, du kan inte föreställa dig hur detpåverkar ditt sinne. Du står bara inte ut med det. Du håller för dina öron för detär så genomträngande. Du kan inte komma bort från skriket.Den fruktan som kommer över dig är helt otroligt. Allt domineras av fruktan.Det finns ingen Gudsnärvaro på den platsen, du måste uthärda fruktan, plåganoch mörkret. Du kan inte se något. Du kan inte ens se vad det är som kommermot dig. Skriften talar om detta mörker iPsalm 88: 7Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret ner i djupet.Uppenbarelseboken 16: 10Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker.Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sinaplågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar.Judas : 13De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrandestjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt.Det finns ett mörker som man kan uppleva, som det står om i
--------------------------------------------------------------------------------
Page 9
2 Mosebok 10: 21HERREN sade till Mose: Räck upp handen mot himlen, så skall det komma ettsådant mörker över Egypten att man kan ta på det.Jag upplevde detta mörker.(Fruktan i helvetet)Det jag skall berätta för dig var så starkt. Det kommer att ta tag i dig. Om dunågon gång har sett en skrämmande film där fruktan griper tag i dig, om du tardet och multiplicerar med åtminstone tusen gånger och håller fast vid det, det ärså man har det hela tiden! Jag känner till något om fruktan. När jag var ungbrukade jag surfa. Som mycket ung var vi i Coco Florida och det kom en grupphajar omkring mig. En Tiger haj som var nästan tre meter lång kom och bet avsurfingbrädan på mitten. Den tog i mitt ben och drog ner mig. Mitt ben var i dengigantiska hajens mun. Då var jag inte en kristen det var innan jag blev frälst.Helt plötsligt släppte den mig. Jag är säker på att Gud öppnade hajens mun. Menför ett kort ögonblick, den fruktan som kom in i mig tog helt över mig. Omnågon sett filmen JAWS, den fruktan är ingenting jämfört med det jag dåupplevde. Det var en hemsk fruktan. Pojken närmast var bara någon meter frånmig, en haj klippte av hans ben! De drog honom upp på stranden och det varblod överallt. Han skrek när hans ben var borta. Så jag känner till fruktan, menden fruktan var ingenting, absolut ingenting jämfört med den fruktan som jagupplevde i helvetet, det går inte att jämföras. Jag tror att den fruktan jagupplevde under hajattacken, är ett av den värsta fruktan man kan uppleva här påjorden.Dessa saker är något som man har att stå ut med i helvetet. I Jesaja 24: 17-18står det:Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Det skall ske att densom flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommerupp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordensgrundvalar skakar.Ted Koppel gjorde en presentation i sitt program ”Night Line” för 1½ år sedan,då besökte han ett fängelse i landet, han tillbringade natten där. Han hade intekunnat förstå hur mycket oljud där var, han kunde inte sova, alla skrek såmycket de orkade. Han sade på TV att han var chockerad över hur människornaskrek och klagade hela natten. Även i ett fängelse skriker människor, hur mycketmera då i helvetet.I Job 18: 14 står det om en mans onda vägar, en person som har förkastatHerren…
--------------------------------------------------------------------------------
Page 10
Han rycks bort från sitt trygga tält och drivs i väg till fasornas kung.Djävulen är verkligen plågandets Kung.(Ensamheten i helvetet)Jag var utanför cellen och jag tittade åt ett håll, jag kunde se eldsflammoromkring 16 kilometer bort. Jag visste att de var på det avståndet. Från eneldgrop omkring 5 kilometer bort kom eldsflammor som lyste upp landskapet,tillräckligt för att kunna se lite grand av helvetet för ett ögonblick.Mörkret var så intensivt, det slukade allt ljus. Men det var ändå tillräckligt ljustför att jag skulle se något av horisonten. Det var helbrunt och ödsligt! Jag menar,inte ett grönt löv, ingenting levande av något slag, bara sten, jord och en mörkdimmig sky. Eldslågorna var mycket höga så att jag kunde se.Det finns ett bibelord i 5 e Mosebok 29: 23…svavel och salt och en helt förbränd jord, som inte kan besås och inte genågon gröda och där ingen växtlighet kan skjuta upp, en ödeläggelse som närHERREN i sin vrede och förbittring omstörtade Sodom och Gomorra, Admaoch SebojimDet finns överhuvudtaget inget liv i helvetet. Det är så konstigt att vara i envärld där det inte finns något liv. Här njuter vi av träd och frisk luft, men där ärallt absolut dött.(Värmen)Värmen var så intensiv det går inte att beskrivas.Det står i 5 e Mosebok 32: 24Hungersnöd skall drabba dem, feberglöd förtära dem, pest som bittert pinar.Jag skall sända över dem vilddjurs tänder och gift från ormar som krälar istoftet.Judas 1: 7Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sättbedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempeloch får sitt straff i evig eld.Psalm 11: 6Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,en glödhet vind är den kalk de får dricka.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 11
I helvetet är det hett. Allt detta skulle döda dig, men du dör inte! Du måste utståallt detta. Jag ville ha lugn och komma bort från allt skrik och komma bortdärifrån. Det är som när du vill komma hem till natten när man har haft en tuffdag, man vill bara ha det lugnt. Men där måste man stå ut med allt skrik ochplåga. Man kommer aldrig någonsin bort från det, aldrig.I Jesaja 57: 21 står det:Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.Man är också naken i helvetet. Det är också något att stå ut med. Skam!I Hesekiel 32: 24 talas det om skam i gropen.Där ligger Elam med hela sin larmande hop runt omkring hans grav. Alla är deslagna och har fallit för svärd. Som oomskurna måste de fara ner i jordensdjup, de som spred skräck omkring sig i de levandes land. Nu måste de bära sinskam med de andra som har farit ner i graven.Job 26: 6Dödsriket ligger naket för honom, avgrunden utan täckelse.Det betyder att Gud kan se in i helvetet, han kan observera det. Men att du ärnaken i helvetet är en till sak man måste gå igenom.(Torka)Det finns inget vatten alls i helvetet, inget vatten. Det finns ingen fuktighet iluften eller något slags vatten. Det är så torrt, du är helt desperat efter bara endroppe vatten, bara en.Som det står i Skriften i Lukas 16: 23-24När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt bortaoch Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig övermig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka mintunga, ty jag plågas i denna eld.Abraham sade, ”Son, kom ihåg”, sedan fortsatte den rike mannen att tala omsina bröder. Han ville att han skulle doppa sitt finger topp i vatten, bara för attfå en droppe. Det hade varit dyrbart, en droppe, men du kommer aldrig att få endroppe, aldrig. Det är svårt att föreställa sig hur torr din mun är. Om du kanföreställa dig att springa maraton i Death Valley [dödens dal] och ha bomull idin mun och vara där i flera dagar, och fortsätta så i torkan och helt desperatefter en droppe vatten.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 12
Något annat som detta skriftställe uppenbarar är att det finns en stor avgrundmellan helvetet och paradiset. Den rike mannen såg Abraham långt borta.Kunde han känna igen Lasarus och Abraham? Först av allt så hade han aldrigträffat Abraham för att nu se honom långt borta, man skulle normalt inte kännaigen någon. Men det finns vissa saker i helvetet som man vet. Du förstår somjag sagt om djup, avstånd osv.Då tog en av demonerna tag i mig och drog mig tillbaka in i cellen och börjadeplåga mig på nytt, vilket jag verkligen avskyr att berätta om, jag vill inteåteruppleva plågan. De började krossa min skalle. En demon tog tag i mig ochförsökte krossa mitt huvud. Jag skrek och tiggde om nåd, men jag fick ingennåd! Just då tog de båda tag i mina armar och ben och skulle slita av mig armaroch ben. Jag tänkte, ”Jag kan inte utstå detta”!(Därefter till gropen)Helt plötsligt var det något som tog tag i mig och drog ut mig ur cellen. Jag vetatt det var Herren men just då visste jag det inte. Jag var där som en ofrälstperson så jag kände inte till allt detta. Jag hamnade dit som om jag aldrig hadetagit emot Herren. Jag placerades intill den eld som jag sett. Jag stod vid sidanav gropen. Jag var nedanför en grop, stor som en grotta med en tunnel som gickuppåt.Jag stod intill elden och kunde se genom lågorna så pass att jag såg kroppar,människor i elden som skrek, skrek om nåd där de brann på denna plats. Jagville inte hamna dit. Den smärta jag redan hade upplevt var tillräckligt, men denhetta som kom från lågorna visste jag var värre. Människorna tiggde om att fåkomma ut.Där fanns dessa stora varelser runt omkring gropens kant, när människornakravlade upp och försökte ta sig därifrån, blev de avvisade tillbaka i elden ochtilläts inte att komma ut. Jag tänkte, ”Denna plats är så hemsk, så hemsk ochfruktansvärd”.Allt detta pågår hela tiden. Man är törstig, man är hungrig och man är utmattad.Man kan inte heller sova i helvetet. Man behöver sömn precis som nu. Dinkropp behöver sova.I Uppenbarelseboken 14: 11 står detRöken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen roeller vila vare sig dag eller natt,…Man får aldrig sova. Kan du tänka dig hur det är, aldrig sova.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 13
Angående vatten, Sakarja 9: 11…befria dina fångar från hålan där inget vatten finns.Det finns absolut inget vatten i helvetet.Jag visste att helvetets placering är i jordens centrum. Jag förstod att jag varungefär 5900 kilometer ner i jorden. Vi vet att jordens diameter är 12800kilometer, hälften bör vara omkring 6400. Jag var 5900 kilometer ner. IEfesierbrevet 4: 9 står det att Jesus for ner till den lägsta delen av jorden.4 e Mosebok 16: 32Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk ochalla deras ägodelar.Det är där som helvetet är. Senare kommer helvetet och döden att kastas i denbrinnande sjön och vidare till det yttre mörkret. Det händer efter domens dag,men just nu är helvetet inne i jorden.(Demoner)Jag stod intill eldgropen, jag såg demonerna utmed väggarna, de var i olikastorlekar och utseenden, deformerade, hemska varelser. De var förvridna,deformerade varelser, stora och små. Där fanns gigantiska spindlar, storaspindlar om 1,5 meter. Råttor, ormar och maskar, Bibeln talar om maskar Jesaja14: 11. Där finns alla slags avskyvärda varelser överallt och de ser ut att varafastkedjade vid väggarna. Jag undrade, ”Varför är dessa kedjade vidväggarna”. Jag förstod inte det, men det finns ett ord i Skriften om det iJudas : 6Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sinrätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den storadagens dom.Det var vad jag såg, jag förstår inte allt men det uppenbarades för mig. Jag ärglad för jag ville inte att de skulle få tag på mig. De hatade mig fruktansvärt!Det var en annan sak som jag inte förstod, de var inte bara varelser, de hatademänskligheten. Jag var glad att de var kedjade vid väggarna.Jag började fara upp från gropen i tunneln och lämnade lågorna. Snart blev detmera mörkt, men jag kunde se demonerna utmed väggarna och de hade sådanfruktansvärd styrka. Jag tänkte, ”Vem kan kämpa mot dessa varelser. Ingen kanklara av dem”. En stark fruktan var över mig, jag hade svårt att klara av dennafruktan.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 14
(Inget hopp)Det svåraste av allt i helvetet, det allra värsta, värre än alla plågorna var det jagförstod; att livet fortsatte uppe på jorden. Och att människorna där uppe inte harnågon uppfattning om att denna värld existerar här nere! De vet inte att detta ären verklig värld här nere och att det finns miljarder människor som lider ochtigger om en till chans, ifall den fanns. De får aldrig den chansen att komma utoch de är arga på sig själva för att de inte tog vara på tillfället att ta emot Jesus,de sitter fast här för alltid.De värsta med helvetet är att det absolut inte finns något hopp att någonsinkomma ut. Jag föreställde mig evigheten, jag kunde förstå den. Här på jordenkan vi inte helt förstå den. Jag visste att jag skulle vara där för alltid, och ingethopp att komma ut. Jag tänkte på min fru. Jag skulle aldrig få återse min fru!Jag har alltid sagt till henne att om vi av någon orsak kommer ifrån varandragenom en jordbävning eller något annat hemskt, brukade jag säga, ”Jagkommer till dig. Jag skall hitta dig. Jag kommer till dig ifall vi blir åtskilda”.Men här kunde jag inte nå henne. Jag skulle aldrig få se henne igen. Hon skullealdrig ha någon uppfattning om var jag var och jag skulle aldrig få tala medhenne igen. Den tanken skakade verkligen om mig! Att inte få tala med henne,inte få återse henne och för henne att inte veta var jag fanns, samt att det intefanns hopp att någonsin komma ut. Kan ni förstå det, att aldrig komma ut,aldrig! På jorden finns det alltid hopp. Även människor som befinner sig ikoncentrationsläger har hopp att komma ut, eller att i varje fall kunna dö för attkomma bort därifrån. Men vi har aldrig upplevt en fullständigt hopplössituation.I Jesaja 38: 18 står det,De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet.Inget hopp, sanningen är Jesus. Han är sanningen.(Jesus uppenbarar sig)Just då var jag på väg uppför tunneln, jag var fullständigt i fruktan, hopplöstförlorad och rädd för dessa demoner. Helt plötsligt, bara helt plötsligtuppenbarar sig Jesus! ”Jag prisar dig Herre”. Det starka ljuset lyste upp helaplatsen. Jag såg bara hans siluett, konturen av en man. Jag kunde inte se hansansikte det var så ljust. Jag såg in i ljuset och såg hans siluett. Jag föll ner påmina knän och kollapsade. Jag kunde inte göra annat än att tillbe honom. Detvar så stort. För en sekund sedan var jag förlorad för alltid och nu helt plötsligtär jag ute från den platsen för jag kände redan Jesus. Dessa människor kan intekomma ut men jag kunde för jag var redan frälst. Jag visste och förstod att det
--------------------------------------------------------------------------------
Page 15
inte fanns någon annan väg ut, bara genom Jesus. Han är den enda vägen för attinte hamna till den platsen.I Uppenbarelseboken 1: 6 säger Johannes, när han kom till himlen såg hanJesus, hans ansikte strålade som solen. När han såg honom föll han ner införhans fötter som en död man. Det var precis så jag gjorde. Jag föll ner inför hansfötter som en död man. Nu kanske du tänker att jag hade miljoner frågor attfråga honom, men när man är där, allt det du kan göra är att tillbe honom ochprisa Hans Heliga Namn och tacka Honom för allt Han har frälst oss från.När jag återfått fattningen, åtminstone tillräckligt för att kunna tänka, tänkte jagsäga till Herren, jag tror inte jag sade det högt, jag tänkte det och Han svarademig. Jag sade, ”Herre, varför sände du mig till den platsen? Varför sände dumig hit? Han sade till mig ”För att människorna inte tror att den platsenexisterar”. Han sade, ”Även en del av mitt folk tror inte att den här platsen ärverklig”. Jag var chockerad av det uttalandet. Jag trodde att varje kristen måstetro på helvetet. Men alla tror inte att det finns ett brinnande helvete. Jag sade,”Herre, varför utvalde du mig”? Men han svarade mig inte på den frågan.Jag har ingen uppfattning om varför han valde mig för att gå dit. Jag är denminst lämpliga för den platsen. Min fru och jag avskyr dåliga filmer. Vi avskyrdet som är ont. Jag uppskattar inte sommaren, ännu mindre hettan. I helvetet ärdet smutsigt. Där finns ingen ordning. Allt är kaos och oordning och äckligt.Jag uppskattar ordning och reda. Han svarade mig inte på frågan. Han sade tillmig, ”Gå och säg till dem att jag avskyr denna plats, det är inte min önskanatt någon av min skapelse skall komma till denna plats, inte en enda! Jag haraldrig skapat detta för människan. Detta skapades för djävulen och hansänglar. Du måste gå och tala om för dem! Jag har gett dig en mun, du skallgå och berätta för dem”!Jag tänkte för mig själv, ”men Herre, de kommer inte att tro mig. De kommeratt tro att jag är tokig eller att jag haft en dålig dröm”. Jag menar, skulle intedu tro det? När jag tänkte detta sade Herren, ”Det är inte ditt jobb att övertygadem. Det är den Helige Andes uppgift! Du bara går och berättar för dem”!Inom mig fanns det, ”Ja Herre”! Helt säkert, jag skall gå och tala om det fördem”. Man kan inte bekymra sig eller frukta för vad människor skall tro omdig, man måste bara gå och låta Gud göra resten. Amen? Jag sade, ”Herre,varför hatade de mig så mycket? Varför hatade dessa varelser mig”? Han sade,”För att du är gjord till min avbild och de hatar mig”. Ni förstår, djävulen kaninte göra något mot Gud. Han kan inte såra Gud, men han kan såra Hansskapelse. Därför hatar djävulen mänskligheten och bedrar människor för att tadem till helvetet. Han kastar sjukdomar på dem, allt han kan göra för att skadaGuds skapelse.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 16
(Guds frid)Gud lät hans tankar flöda till mig. Han lät mig vidröra en del av hans hjärta, omhur mycket han älskar mänskligheten. Helt otroligt, jag kunde inte ta emot det.Det var så stort. Med vårt kroppsliga sinne kan vi inte förstå den kärlek han harför människan. Du vet hur mycket vi älskar våra fruar och barn. Den kärlek vihar kan inte jämföras med den kärlek Gud har för oss. Hans kärlek är oändligtmycket större än vår kärlek och vår förmåga att älska. Det är precis som det ståriEfesierbrevet 3: 19… lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.Det går så långt över vårt förstånd att man inte kan greppa det. Jag kunde inteförstå hur mycket han älskar mänskligheten, att han skulle dö för bara en personför att rädda den från denna plats. Det sårar honom så mycket att se en enda avhans skapelse hamna till denna plats. Det smärtar Herren, han gråter av att se enenda person hamna dit. Jag kände sådant medlidande med Herren.Jag kände hans hjärta, han lät mig vidröra en del av hans hjärta. Han upplevdeen sådan bedrövelse för att hans skapelse är på väg dit. Jag tänkte, ”Jag måsteut och vittna till mitt sista andetag och berätta för världen om Jesus, hur godhan är”. Jag menar, vi har ju evangeliet. Det är goda nyheter. Det är godanyheter och världen vet inte om det. De måste få veta det. Ni förstår, vi måstedela denna kunskap. Människor saknar kunskap på detta område. Gud vill att viskall berätta för dem hur god han är och hur mycket han avskyr denna plats.Han sade också, ”Tala om för dem att jag kommer mycket, mycket snart”. Ochhan sade det på nytt, ”Tala om för dem att jag kommer mycket, mycket snart”.Jag tänkte, varför frågade jag inte honom, ”Vad menar du Herre? Vad är snartför dig? Det är så vi tänker. Men jag frågade inte. Man ställer inte sådana frågorjust då. Man vill bara tillbe honom så mycket. Den Guds frid som kommer överdig när man är tillsammans med honom är oförklarlig. Jag har varit på smordamöten, men det går inte att jämföras med den kärlek och Guds frid som manupplever att vara nära honom.Då tittade jag upp och såg demonerna utmed väggarna, det var så grymt, de sågut som myror på väggen. De var fortfarande stora, men med Guds skapandekraft intill dig såg de ut som myror på väggen. Jag kunde inte komma över det.Jag tänkte, ”Herre, de är som myror”! Han sade, ”Du skall binda dem ochkasta ut dem i mitt namn”. Jag tänkte, ”vilken kraft, den har Han gett tillförsamlingen”. Dessa saker som var så grymma, vi skulle inte ha en chans motdem utan Jesus. De är grymma, men med honom är de ingenting! En
--------------------------------------------------------------------------------
Page 17
frimodighet reste sig just då inom mig, när jag såg varelserna ville jag säga, ”nivarelser var de som plågade mig, ni som ville slita mig i stycken? Kom igen!Kom igen nu”! Kanske en liten del av mitt kött opponerade sig, eller någotliknande – ni förstår. Jag tänkte, ”Jesus ta dem”.(Lämnar helvetet)När vi lämnade helvetet for vi upp över jordens yta. Vi for uppåt för vi varfortfarande i tunneln. Snart såg jag inte tunneln längre, vi var som i en mäktigvirvelvind. Vi fortsatte uppåt. Uppenbarligen var vi tvungna att fara upp. När vikom högst upp tittade jag ner på jorden och det var så här högt. [Video inspelat]Jorden böjde sig så här. Det var fantastiskt att se ner på jorden! Jag vet att Gudtillät mig det. Han kunde ha lämnat tunneln på flera sätt om han hade velat. Hankände i mitt hjärta att jag som liten grabb alltid velat se hur jorden såg ut frånrymden. Jag kanske har sett för mycket på stjärnornas krig – eller, ni vet? Jagtänkte att det vore verkligen fint att få se jorden och att se att den inte hängdeupp i något. Som Bibeln säger i Job 26: 7Han spänner ut himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet.När man ser tänker man, ”Vad är det som håller upp det? Vad får den attrotera så fint”? Jag kände Guds kraft över mig, det han har är så fantastiskt.Han har så mycket kraft. Han kontrollerar allt. Inte ett hårstrå på ditt huvudfaller till marken utan att han vet det. Inte en fågel faller till marken utan att hanvet det. Dessa tankar flödade genom mitt sinne. Gud har så mycket kraft. Detvar så överväldigande för mig. Det finns en skrift i Jesaja 40: 22 som säger attHerren tronar på jordens krets. Där var jag på jordens krets. Jag tänkte också,”Herre, hur kommer det sig, innan Christofer Columbus kunde de ha läst attjorden var rund”. Människorna undrade, de trodde att jorden var platt?I alla fall, när vi kom ner igen passerade vi genom skölden; jag visste att vipasserade genom värmeskölden som finns runt omkring jorden. Jag bara visstedet. Jag tänkte även dumma tankar, här är jag med Gud, mina tankar var, ”Jagundrar hur han skall ta sig genom skölden”? Ni förstår, i rymden måste manpassera genom skölden i rätt vinkel. Vi kom igenom utan några som helstsvårigheter. Ingen överraskning! Jag är säker på att Herren måste ha rullat sinaögon och sagt, ”jag kan ordna det”. Det finns ett skriftord iPsalm 47: 10 som sägerTy jordens sköldar tillhör Gud, högt är han upphöjd.Han har allt under kontroll, allt. Jag ville inte att han skulle gå. Jag ville vara ihans närhet. Vi närmade oss snabbt Kalifornien. Vi rörde oss så snabbt och komtill vårt hus. När jag tittade såg jag rakt genom husets tak. Jag såg mig själv
--------------------------------------------------------------------------------
Page 18
ligga på golvet. Detta påverkade mig starkt, där såg jag min kropp ligga pågolvet, jag tänkte, ”Det kan inte vara jag, jag är ju här”! Du förstår, du haraldrig sett två exemplar av dig själv. Här låg jag, jag tänkte, ”Det är inte jag”. ISkriften säger Paulus att vi är som i ett tält (andra Kor. 5: 1), det påverkade migstarkt. Jag tänkte, ”det är bara ett tält, ingenting”. Det är bara temporärt. Dettaär mitt verkliga jag. Detta är vad evigheten handlar om. Det liv som vibekymrar oss för, det slog mig att vi är bara som en rök som det står i Jakob 4:14, det talar om hur kort livet är. Om du lever i hundra år, det är ingenting! Detförsvinner som rök. Jag tänkte, ”Vi måste leva för Gud”. Det vi känner till häroch nu, det är för evigt. Vi måste vittna. Vi måste nå ut och rädda de förlorade.Vi kan inte bekymra oss för allt smått som vi engagerar oss i och fäster oss vid.Vi bör verkligen komma ut och predika evangeliet, de goda nyheterna, för dettaär över mycket snart.Jag såg min kropp ligga där, jag tänkte att det var som att gå ut ur bilen och sein i den. Det är inte du, det är din bil. Det får en att tänka om. Det var så jag sågdet hela. Kroppen kan ta mig runt på jorden, men detta är det verkliga jag. Jagtänkte, ”Herre, lämna mig inte, lämna mig inte”. Jag vill stanna hos dig enstund. Men han lämnade mig. Jag kom tillbaka in i min kropp, det var någotsom förde mig in i kroppen, precis som om jag hade sugits in genom min näsaeller genom min mun.Precis då när han lämnat mig, då upplevde jag i mitt sinne fruktan, tortyren ochplågan. Bibeln säger i1 Johannes 4: 18”…fullkomliga kärleken driver ut rädslan”.Jag var i fullkomlig kärlek hela tiden, men när han lämnade mig, helt plötsligtkom all fruktan och helvetets skräck till mitt sinne. Jag stod inte ut, jag klaradedet inte! Jag skrek. Min själ var i vånda. Jag kunde inte leva med detta. Jagvisste att denna kropp inte hade förmågan att utstå detta slags fruktan. Manklarar inte av det slags betryck. Din kropp är inte stark nog. Då bad jag, för jagkunde be, ”Tag bort detta från mitt sinne”!I det naturliga måste man gå igenom olika slag av rådgivning för att komma utur ett sådant trauma, men Gud såg till det, ögonblickligen tog han bort det. Hanlämnade kvar minnet av det, men tog bort traumat och fruktan. Det var såtacksamt.Efter detta var det många saker som hände, jag önskar att jag hade tid att gå inpå allt det som Gud visade skulle hända med mig.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 19
Om det finns någon här i kväll som inte känner Herren; då bör du ställa dig enfråga. Säg så här, ”Tror jag på dessa människor, att det som de säger ärverkligt”? Men det mest viktiga är det som Bibeln säger om helvetet. Vill duchansa med att säga, ”Nej, jag tror inte på detta. Jag tror inte att det ärverkligt”! Då måste du kasta ut Guds Ord och allt det vi sagt dig. Är du villigatt chansa med din evighet? För mig är det verkligen dåraktigt. Du kan intetillåta djävulen att bedra dig. Den stora varelsen som i slutet av videoprogrammet skrattade. Det är så djävulen kommer att uppföra sig när dukommer till helvetet. Han skulle skratta för du hade tillfälle att ta emot Herrenmen du missade det. När du en gång är där finns det ingen väg tillbaka. Detfinns absolut ingen återvändo. Där kommer du att vara förlorad för alltid.Du kanske säger till dig själv, ”Jag är ganska så god. Jag är en god människa.Jag förtjänar inte den platsen”. Du kanske är god jämfört med flertalet andramänniskor. Men det skall du inte jämföra dig själv med. Vi måste jämföra ossmed Guds måttstock. Hans måttstock är så mycket högre än vårt. Han säger isitt Ord att om vi ljuger en gång, en enda gång i vårt liv, det gör dig till enlögnare. Har du stulit något i ditt liv, ett gem, eller några minuter av din chefstid, något, bara en gång. Det gör dig till en tjuv. Har du varit arg utan orsak, omdu inte förlåtit den som gjorde fel mot dig, eller att du haft lust efter en kvinna,något av dessa saker, har du gjort det en gång, det gör dig till en syndare och dukan inte komma in i himlen. Du förstår att vi alla kommer till korta. Vi faller tillkorta och kan inte klara det själva.Titus 3: 5… frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan pågrund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i denhelige Ande.Det beror alltså på hur vi jämför. Det är som en kvinna som såg en fårflock påen kulle, de såg alla så vita ut mot kullen. Hon sade, ”Se på alla dessa vita får,se hur vackra de är, så vita”. Hon gick till sängs, under natten som hon sovsnöade det. Nästa morgon när hon tittade ut såg hon fåren som matta, smutsigaoch gråa mot den vita snön. Vi måste jämföra oss med Gud. Hans måttstock ärmycket högre än vår. Vi behöver en Frälsare. Vi kan inte komma dit i vår egenförmåga. Gud har gett oss en gratis gåva. Han säger iJohannes 14: 6”Jesus sade till honom:” Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommertill Fadern utom genom mig”.Han är den enda vägen för att hålla oss borta från denna plats.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 20
Om det finns någon här som inte känner Herren, någon här som aldrig har bettJesus att bli deras livs Herre. Du har aldrig kommit till den punkt där du hademöjlighet att tala ut det, att be Honom komma in i ditt liv, vill ni stå upp nu.Om det finns någon här, vill ni stå upp för Jesus. Tillåt inte djävulen, den därvarelsen att skratta åt dig. Stå upp nu när du har chansen, för du vet inte hurmycket tid vi har. Du vet inte ifall du kommer att dö i morgon och hamna tillden platsen.Tillåt mig tala om för dig om den platsen, enbart hettan är nog hemskt attuthärda. De människor som vi såg hoppa ut från tornen i New York. De höllvarandra i händerna och hoppade. Hur hemskt det måste ha varit. Ni förstår, omman någon gång har varit mycket högt och tittat ner, att hoppa vore otänkbart.Men de stod inför hettan. Det var bara på några sekunders avstånd, det hadeuppslukat dem för hettan var omkring 1 000 grader. Vetenskapsmän säger attdet i jordens centrum är ungefär 6 700 grader. Det måste man uthärda i allevighet. Om du är villig att genomlida det, så vore det verkligen dåraktigt. Nuär den rätta tiden…(Program ledaren talar)Bibeln talar klarspråk, vi är alla syndare, vem helst som åkallar Herren blirfrälst. Jesus sade, om ni bekänner mig inför människorna, då skall jag ocksåbekänna ert namn inför min himmelske Fader och de Heliga änglarna. Men omni förnekar mig inför människorna, då kommer jag att förneka er inför minFader. Jag vill att ni gör något. Kanske har du aldrig offentligt inför andramänniskor erkänt Jesus Kristus som din Frälsare, att du gjort honom till Herre iditt liv, eller om du är osäker på att himlen är ditt eviga hem, kom då ihåg attJesus hängde naken på Korset på en offentlig plats, han hängde där för dig, därutstod Han din skam.Om du ber denna bön från djupet av ditt hjärta, då kommer Gud att frälsa dinsjäl, han ger dig en möjlighet inom en nära framtid att erkänna det offentligt. Bemed oss, speciellt ni i församlingen som vet att ni borde göra det.”Gud, jag tror på dig. Du är min skapare. Jag är en syndare. Jag harsyndat på många sätt, medvetet och omedvetet. Jag har kommit till korta.Jag har missat målet. Jag är fast i synd. Jesus, jag tror på dig. Du är Gudseviga Son. Du är Guds Lamm som tar bort världens synd, som tar bortmin synd. Jag tror att du dog på ett kors. Du utgöt ditt oskyldiga blod förmin själ. Jag tror att du blev begraven och att du uppstod på den tredjedagen. Du lever i all evighet. Jag erkänner dig som min Herre. Jagerkänner dig som min Frälsare. Jag ger dig mitt liv. Jag vill älska dig ochbetjäna dig för resten av mitt liv. Jag tillhör dig, allt det goda, det dåliga,det syndiga, alla mina planer, alla mina drömmar, allt jag ger dig. Din vilja
--------------------------------------------------------------------------------
Page 21
må ske i mitt liv. Jag tror att jag är frälst. Inte genom goda gärningar, utangenom tro och förtröstan på dig. Jag ber i Jesu Namn Amen.”>>>>> Lång applåd <<<<<(Programledaren fortsätter)Tack för det gensvaret, det var befogat. Bibeln säger att det inte finns någonstörre glädje än när en syndare vänder om. Vi känner bara till något om det sompågår i himlen som gensvar till det ni har gjort idag. Jag vill utmana er andraoch därefter skall jag avsluta. Jag vill inbjuda er till altaret, ni som har hörtdessa som har vittnat. Vi är verkligen lyckligt lottade som har fått lyssna tillBill och det han har fått vara med om. Jag vill utmana er men samtidigtverkligen varna er, acceptera inte detta om ni inte är beredda på Andens verk iert liv. Jag vill inte vara nonchalant, utan jag menar att ni inte skall göra dettatill er bekännelse ifall ni inte verkligen menar det. Det handlar om två saker.Det första; Att jag inte längre kommer att frukta för människor. Det störstahindret för oss är att handla som att det verkligen finns en himmel och etthelvete. Jag skall inte frukta människor. Det andra; För resten av mitt liv,kommer jag att tala med alla jag känner om Jesus, himlen och helvetet. Det ärett stort beslut. Alla jag känner som har nått ut till människor för att berätta omKristus, kom till dessa två punkter i sin förpliktelse. Hur skall vi annars ha engemenskap med varandra om vi inte delar med dem de härliga och godanyheterna som kan frälsa deras själ från helvetet. Det är brottsligt i Anden attkänna någon, samtala med dem, att dela gemenskap med dem, men inte berättaför dem att utan Kristus kommer de att hamna till helvetet. Varje relation börvara en dörr till att kunna dela sanningen som du har fått del av i dag. Det ärlogiskt. Om du inte är redo för detta, så förstår jag det. Men om du är redo attinta dessa två beslut, om du är överens, säg då så här:”Gud jag tror på dig. Jag tror på Jesus Kristus din Son, och din dyrbaraHelige Ande. Jag tar emot utmaningen för denna tid. Jag förklarar attdetta är min bekännelse. Jag skall inte längre frukta människor. Jag bryrmig inte om vad människor tycker. Mitt rykte är inte så viktigt. Jag avskyratt frukta människor. För resten av mitt liv kommer jag att berätta för allajag känner om dig Herre Jesus, om himlen och en plats som kallas helvetet.Jag tar ett steg framåt. Jag kommer inte längre att vara likgiltig,självupptagen och inte bry mig om andra. Jag accepterar ditt ord. Jagkommer inte att frukta, jag kommer att tala. Detta är min bekännelse införAllsmäktig Gud”.Gud, res upp din armé över hela denna stad, nationen och världen, ett folk somkan urskilja den tid de lever i. Ett folk som har förstått att evigheten bara är på
--------------------------------------------------------------------------------
Page 22
ett ögonblicks avstånd härifrån, att klart kunna se himlen och helvetets plågoroch prioriterar att lyda Gud. Nu ber vi om nåd. De har gjort en modigbekännelse Gud. Utan din nåd kommer det inte att gå i uppfyllelse. Vi tror attdin nåd är nog för att utföra det som Guds ord säger till oss att göra. Nåd, nåd,nåd utöver ditt folk här i Jesu Namn.Hela boken ”23 Minutes in Hell”, finns att köpa på engelska från:www.amazon.comAlla Svenska bibeltexter är från Svenska Folkbibelns översättning där ej annatanges.Text inom [klammer] är översättarens förtydligande eller kommentar.