23 Minuten in de HelBill Wiese (Dutch/Netherlands)

MS Word Document / PDF


(Voorwoord Nederlandse vertaler)
Ik ben geen professionele vertaler. Mijn Nederlands is niet foutloos. Er kan een fout voorkomen in deze vertaling van dit getuigenis, maar laat deze boodschap niet aan u voorbijgaan! Bijbelteksten zijn genomen uit de bijbelvertaling van het NBG. (De 1951 vertaling). Engelse bijbelvertalingen drukken dingen vaak sterker uit. De engelse versie van de vertaling van Bill’s getuigenis is ook via deze website
te bezien en te beluisteren.


Op schrift overgebracht van een samenkomst/conferentie in Kansas city, genaamd “Kansas city for America” Voor het gehele verhaal. Op 23 november 1998 vroeg in de ochtend heeft Bill deze helervaring gehad. Voor het complete verhaal. Er is een boek van verschenen.


(Introductie door aankondiger)
Bill Wiese 23 minuten in de Hel

Een paar maanden geleden vroeg Mike Bickle me, met wie ik werk bij het “International House of Prayer”, om te onderwijzen over het onderwerp van de Hel. Toen ik dat onderwerp aan het bestuderen was kreeg ik een cassettebandje in handen van een vriend van mij, Steve Carpenter. Op deze cassette stond de boodschap die je nu gaat horen van Bill en Annette Wiese. Zijn boodschap heeft mijn wereld ondersteboven gezet. Het heeft een permanente verandering bij mij teweeggebracht op het vlak waarop ik familie, vrienden, en zelfs mensen die ik niet ken, benader. Ik overdrijf dit niet. Het heeft een permanente verandering bij mij teweeggebracht op de manier waarop ik kijk naar de weinige resterende jaren die ik heb op deze aarde. Het is mijn gebed dat God dat in jullie wil doen vandaag. Ik kan het belang van deze boodschap niet overdrijven. Bill is christen. Hij heeft Jezus Christus aangenomen in zijn leven toen hij 16 jaar oud was. Hij is 32 jaar christen. In 1976 is Bill verhuisd naar Californië, en heeft daar tien jaar de Heer gediend onder de bediening van voorganger Chuck Smith. Dit is in Costa Mesa. Bill en zijn vrouw zijn beiden makelaar van beroep. De afgelopen 15 jaar heeft Bill in de congregatie en het leiderschap gezeten gedurende verschillende seizoenen van “Eaglesnest”, onder de bediening van Dr. Gary Greenwald. Dat is in Orange County. Een voorganger daar bij eaglesnest genaamd voorganger Raul kwam naar Bill toe en zei tegen hem een paar maanden geleden, “Bill, God gaat een opwekkingswerk doen. Hij gaat daarmee beginnen in “Kansas City for Amerika”. God gaat jullie daar naartoe zenden, en jullie zouden moeten gaan.” Bill en Annette Wiese waren nog nooit in Kansas City geweest. De volgende dag belde ik Bill, en ik zei, ”Zou je willen overwegen om naar Kansas City te komen? Ik heb je video gezien, en ik denk dat je hier moet zijn” Ik geloof dat ze hier door God naartoe gezonden zijn.


Je gaat nu het visioen van de Hel horen. Maar wat belangrijk is. Je gaat een visioen horen over intimiteit met Jezus Christus, en de liefde die Hij heeft voor deze wereld. Bill was in de Hel. Hij was geen toeschouwer, zoals veel mensen geweest zijn in visioenen, maar hij onderging de folteringen van de Hel voor ongeveer een half uur. Gedurende deze tijd had hij absoluut geen hoop dat hij ooit zou kunnen ontsnappen hieraan. Bill en zijn vrouw zijn toegewijd aan Jezus Christus, en aan het woord van God, en aan het leiderschap van de heilige Geest. Je gaat hem leuk vinden. Verwelkom Bill en Annette Wiese.

(Bill Wiese spreekt)
Het is een eer om hier te zijn. Deze reis is een zegen voor ons geweest. Wij werken in het vastgoed. We vertellen ons verhaal niet om van te leven, of om er geld mee te verdienen. We weten alleen dat God ons gezegd heeft om de wereld te gaan vertellen over Zijn liefde voor mensen, en over de plaats waarvan Hij niet wil, dat ook maar één van Zijn schepselen naar toe zal gaan. Daarom zijn wij hier. Omwille van de tijd ga ik het verhaal inkorten, en ga meteen van start. Eerst een paar dingen die ik aan wil halen. Vragen die misschien in je gedachten zijn of gaan komen. De eerste vraag zou mijn vraag zijn, als ik naar mezelf zou luisteren.

“Hoe weet je dat het niet gewoon een nachtmerrie is geweest?” Bij deze vraag een aantal opmerkingen. Allereerst had ik mijn lichaam verlaten. Ik zag mijn lichaam op de vloer liggen toen ik terugkwam. Ik weet dus zeker dat het een ervaring was buiten mijn lichaam. Sommige christenen hebben gezegd dat een christen zijn lichaam niet kan verlaten. Maar dat is niet waar. In de Bijbel in 2 Korinte12 vers 2 staat over Paulus een verhaal dat hij in de derde hemel was. Paulus zegt daar: “of het in het lichaam was weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was weet ik niet.” Dus, als hij het niet wist, moet dat betekenen dat het mogelijk is. In het eerste vers zegt hij ook dat het een visioen is.

Daarom geloof ik dat ook mijn ervaring onder de classificatie van een visioen valt.


In de Bijbel in Job 7:14 staat, “dan verschrikt Gij mij door dromen, en beangstigt mij door gezichten” Dat is wat de Heer heeft gedaan. Mij beangstigt door een visioen.

Na mijn terugkomst uit deze ervaring heb ik een jaar nodig gehad om weer rustig te worden en een normaal persoon te worden. Ik was zo ontdaan, en getraumatiseerd door de angst dat het mijn hele standpunt heeft veranderd over hoe te getuigen en te waarderen van waar God ons van heeft gered.


Ik wil mijn vrouw nu vragen om een paar minuten te vertellen over het tijdstip waarop ze mij vond in de woonkamer. Ik wil dat zij dat vertelt omdat ik me dat gedeelte niet kan herinneren.


(Bill’s vrouw Annette spreekt)
Dank je schat. Het was ongeveer 3.23 uur in de ochtend toen ik waker werd. Ik herinnerde me dat omdat ik dat zag op onze digitale klok, en merkte dat Bill niet naast me lag. Er kwam gegil vanuit onze woonkamer. Ik liep door de gang en ik vond mijn echtgenoot in een staat waarin ik hem nog nooit had gezien. Als iemand Bill leert kennen. Hij is van nature een rustig persoon. Een professionele man. Hij is niet het type om heel erg uitbundig te doen. Of om heel erg emotioneel over iets te worden. Tenzij het de Heer is natuurlijk. Ik zag hem daar getraumatiseerd. Letterlijk getraumatiseerd. Hij had zijn hoofd tussen zijn handen, en was aan het huilen en schreeuwen. Hij zat daar op onze huiskamervloer, en ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht dat hij een hartaanval had gekregen. Ik begon te bidden. En hij huilde het uit en zei “Bidt dat de Heer dit uit mijn gedachten wegneemt. De Heer heeft me naar de Hel gebracht. Ik voel dat mijn lichaam aan het sterven is, Ik kan dit niet aan.”

Dus ging ik door met voor hem te bidden. Na ongeveer twintig minuten werd hij rustiger. Maar hij was letterlijk getraumatiseerd. Net zoals iemand die in Vietnam is geweest en een herbeleving heeft. Of iemand die een vreselijk auto-ongeluk heeft gehad en die dat herbeleeft. Het was niet alsof hij een nachtmerrie had gehad en wakker was geworden. Hier wil ik van getuigen.


(Bill Wiese spreekt)
Ik ben zo gezegend met een goede vrouw. Ik ben God echt dankbaar. We zijn nu vier jaar getrouwd, en ik ken haar zes jaar, en het zijn de vier beste jaren van mijn leven tot nu toe. Dat wil ik zeggen. Dank u Heer daarvoor.

Toen ik terug kwam van deze ervaring wilde ik als eerste uitvinden of er iemand in de Bijbel was die ook ooit de Hel had beleefd. Ik ben hierna begonnen met een onderzoek. Ik luisterde veel naar Chuck Missler.

Hij is een bijbelonderwijzer, en hij zei dat ook Jona de Hel beleefd heeft. In de Bijbel in Jona 2:2 staat: “uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik” En in Jona 2:6 staat: ”de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij, toen trokt Gij mijn leven uit de groeve omhoog” Er was in elk geval iemand in de Bijbel die een helervaring heeft gehad. Jona.


Ik wilde dit uitzoeken, want mij was geleerd in de eerste dagen na mijn bekering bij Galvery Chapel, dat elke geestelijke ervaring waar je doorheen gaat, ook al in de Bijbel voor zou moeten komen. Ik wist dus als datgene wat ik had doorgemaakt waar zou zijn, het ook al in de Bijbel zou moeten staan. Toen ik ging onderzoeken vond ik ruim 400 schriftgedeelten uit de Bijbel die alles beschreven wat ik had gezien gehoord en gevoeld. Alles over de Hel. Het staat in de Bijbel. Dus wat ik jullie ook ga vertellen, het staat al in de Bijbel. Ik zal een aantal schriftgedeelten noemen wanneer ik mijn verhaal vertel. Ik kan ze niet alle 400 noemen, maar wel een aantal. Wat ik ook heb ontdekt is, dat er ongeveer 14 andere mensen zijn die ook een gedeeltelijke helervaring hebben doorgemaakt. De meeste waren bijna-dood ervaringen. Mensen die in het ziekenhuis stierven, en die weer terugkwamen.

Nu mijn verhaal. Mijn vrouw en ik waren op een zondagavond bij een gebedsbijeenkomst van onze kerk, waar we altijd naartoe gaan. Met onze voorgangers. We gingen naar huis en we gingen slapen. Om ongeveer drie uur in de ochtend werd ik meegenomen. Hoe dat is gebeurd weet ik niet. Ik bevond mij in een gevangeniscel, en wist niet hoe ik daar gekomen was. Een normale cel zoals je dat je kunt voorstellen. Met ruwe grote stenen muren, en tralies. Ik wist nog niet waar ik was. Wat ik wel wist, dat was dat het extreem, vreselijk heet was! Het was zo heet, dat ik gewoon niet kon geloven dat ik levend in deze cel was. Ik voelde dat ik eigenlijk opgenomen zou moeten zijn in deze hitte. Maar ik was in leven. Even was daar nog licht in de ruimte, en ik geloof dat de aanwezigheid van de Heer daar was om het mogelijk voor mij te maken om te zien waar ik was. Na ongeveer een minuut werd het toen donker.


In het bijbelboek Jesaja 24:22 staat ”en zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker”

In Spreuken 7:27 staat: “die afdalen naar de binnenkameren van de dood”

In “kamers” betekent dat het in een ruimte is. Delen van de Hel heeft gevangeniscellen, en kamers. Ook kuilen van vuur, en grote gebieden van vuur. Maar op dat moment bevond ik mij in deze cel.

In de Bijbel in Jona 2:6 staat: “de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij”

En in Job 17 vers 16 staat: ”zij zullen naar de diepten van het dodenrijk nederdalen”


Wat ik zag stond in de Bijbel. In Jesaja14 vers19 staat iets over de stenen. “De stenen der groeve.”


En met mij in deze cel bevonden zich vier wezens. Op dat ogenblik wist ik niet dat het demonen waren, omdat ik daar naartoe was gegaan als een persoon die niet gered was. God had het uit mijn gedachten genomen dat ik een christen was. Dat begreep ik toen niet, maar de Heer legde mij dat op de terugweg uit. Daar zal ik straks over vertellen. Deze wezens, ik realiseerde me niet dat het demonen waren, maar ze waren enorm. Ze waren ongeveer 3.70 meter groot. Je kunt er één zien in de video. Één van de mensen die een getuigenis geeft, zag dezelfde demon die ik heb gezien. Je zult dus zien hoe eentje er uitziet. In Kenneth Hagan’s getuigenis is er een goede beschrijving van één.


Één was schubbig. Het had allemaal schubben over zijn lijf. Gigantische kaken die eruit staken met grote tanden, en ingezonken ogen. Het was enorm. De andere demon leek daar helemaal niet op. Deze was bedekt met vlijmscherpe vinnen, met één lange arm en ongelijke voeten. Alles was mismaakt en verdraaid, en ongelijk. Zonder symmetrie. Een lange arm, de andere korter. En het waren gewoon raar uitziende wezens. Vreselijke dingen om te zien.


Ze waren God aan het lasteren. De hele tijd waren ze God aan het vervloeken. Ik vroeg me af, “Waarom zijn ze God aan het vervloeken? Waarom haten ze God zo erg?” Toen begonnen ze hun aandacht op mij te richten.

Ik voelde dat dezelfde haat die ze tegenover God hadden, dat ze die ook voor mij hadden. Ik dacht, “Waarom haten ze mij nou. Ik heb hun toch niets misdaan?” Maar ze haatten mij met een haat, die ik op aarde nooit ervaren had. Veel meer dan dat de mens de mogelijkheid heeft om te haten. Ze haatten mij volkomen! En ik wist dat ze de opdracht hadden om mij te folteren.


Er waren dingen daar, die ik je ga vertellen, waarvan ik niet weet hoe ik ze wist. In de Hel zijn je zintuigen scherper. Je was daar in de Hel, veel meer dan in je stoffelijk lichaam hier, je van dingen bewust. Ik was mij bewust van afstanden, ik was mij bewust van tijd. Veel meer dan je hier je daarvan bewust bent. En dus, één van de dingen die ik wist was dat ze opdracht hadden om mij voor eeuwig te martelen op deze plaats.


Ik lag op de vloer van de cel, en merkte dat ik absoluut geen kracht in mijn lichaam had. Ik vroeg me af, “waarom kan ik nauwelijks bewegen, wat is er aan de hand met me!” Ik was me ervan bewust dat ik geen kracht in mijn lichaam had. Ik fitness met mijn vrouw. Ik was me bewust van het feit dat ik geen kracht had. Hulpeloos lag ik daar, en één van de demonen greep me en tilde me op, en gooide me tegen de muur. Net zoals je een glas opneemt. Zo licht was ik, en zo sterk was hij. Hij gooide me tegen de muur, en ik voelde elk bot in mijn lichaam breken. Ik voelde het breken, en voelde de pijn. Ik schreeuwde om genade, maar deze wezens kennen geen genade, absoluut geen genade.

Die ene tilde me op, en de andere met de scherpe dingen scheurde mijn huid van me af! Het had absoluut geen zorg voor dit lichaam dat God zo geweldig gemaakt had. Er was alleen maar haat tegen mij die zo intens was, en ik vroeg me af, “Waarom leef ik nog? Waarom ben ik na dit gebeuren nog in leven. Ik begrijp niet waarom ik niet dood ben.” En mijn huid hing in slierten, en er was geen bloed, alleen maar mijn vlees dat los hing, omdat het leven in het bloed zit, en daar is geen leven in de Hel. En er is geen water in de Hel.

In Jesaja 14:9-10 staat: ”het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten. Het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen; ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden”


Je hebt helemaal geen kracht. In het bijbelboek van de Psalmen staat in Psalm 88:4 ”ik word gerekend onder wie in de groeve nederdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht”

We weten dat de duivel kracht heeft. Het verhaal in de Bijbel van de bezeten man.

Marcus 5 vers 1 tot 4
“En zij kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerasenen. En toen Hij uit het schip ging, kwam Hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, die verblijf hield in de graven, en niemand had hem meer kunnen binden zelfs niet met een keten, want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen”

Ze konden hem niet binden want hij had de ketens stukgetrokken. En dat was alleen maar een man met demonische kracht. Ik begreep dat deze demonen duizend keer zo sterk waren als een mens. Al had ik wel mijn kracht gehad, ik had ze toch niet kunnen verslaan. Ik was overgeleverd aan hun genade. Genade, die ze niet hebben. De demonen bepalen je leven in de Hel.

De reuk van deze demonen, en de reuk in de Hel was zo verschrikkelijk. Ik vind het moeilijk om het te beschrijven, maar ik zal het proberen. Er was de reuk van verbrand vlees. Van zwavel. En de reuk van deze demonen. Dat was net zoiets als een open riool. Verrot en bedorven vlees, of bedorven eieren en melk, en alles wat je kunt bedenken wat stinkt. Bedenk dat, en vermenigvuldig het met duizend. Hou dat onder je neus, en adem het in. Het was zo giftig. Je zou er dood aan gaan, in dit lichaam hier. En ik vroeg me opnieuw af: waarom leef ik nog steeds door deze stank. Het is zo afschuwelijk. Maar je sterft niet. Je moet het ondergaan.

De ontheiliging, dat ze God aan het vloeken waren. Dat staat in de Bijbel in Ezechiël 22 vers 26. Ik ben ontheiligd onder hen. “Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd”


Ontheiligt, onteerde vuile taal en lastering. Dat ze mij folterden, dat staat in Deuteronomium 32 vers 22-24.

“Want een vuur is in mijn toorn ontstoken, het brandt tot in de diepten van het dodenrijk; het verteert de aarde met wat zij opbrengt en verzengt de grondvesten der bergen. Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten; als zij uitgeput zijn van honger, en verteert van koortsgloed en dodelijke ziekte; dan zal ik de tanden der wilde dieren tegen hen loslaten, met het venijn van wat schuifelt in het stof”


Dus de tanden van wilde dieren zijn over je.

In het bijbelboek 2 Samuël 22:6 staat:
“Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg”


En in Micha 3 vers 2 daar staat een interessant schriftgedeelte over de Filistijnen die de Israëlieten haatten: “Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt”


Dat is wat ze deden met de Joodse mensen. Dat is letterlijk wat ze met hen deden. Waar halen ze dat idee vandaan? Dat komt uit de Hel. Dat is wat de demonen doen. Over genade. Genade is alleen te vinden in de hemel. Genade komt van God. De duivel kent geen genade. Hij is daar volledig tegen.


In de Bijbel in Psalm 36:6 staat:
“Here, hemelhoog is Uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken”

Het is zeker niet in de Hel. In Psalm 74:20 staat: ”want de duistere plaatsen des lands zijn vol holen van geweld”

Het is een wrede, vreselijke plaats. Je kunt niet ontsnappen aan al deze vreselijke dingen. Je moet ze ondergaan.

God heeft de mens de hoogste vorm van de schepping gemaakt. En deze demonen waren de laagste vorm van de schepping. Wij als mensen werken hard om vooruit te komen in dit leven. We verbeteren ons, we studeren, en we doen allerlei dingen. En hier in de Hel word jouw leven bepaald door een demon. Dit schepsel dat echt nul IQ heeft. Een absoluut onwetend wezen. Alles wat ze weten is haat voor God, en haat voor jou, en foltering. Dat is alles wat ze weten. En ze bepalen jouw leven, en je kunt er niets aan doen.


Ook dit staat in de Bijbel, over de vernedering die je moet doorstaan. “dit wezen bepaalt mijn leven, en ik kan het niet stoppen!”


In Jesaja 5 vers 14-15 staat:
“daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt vernederd, ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd.”


In Jesaja 57:9 -16 staat:
“Gij kwaamt met olie tot de moloch, gij bereiddet overvloed van zalven; gij zondt uw boden uit tot in de verte, ja, gij vernederdet u tot in het dodenrijk. Door uw verre tocht werdt gij moede, toch hebt gij niet gezegd: ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij gevonden; daarom werdt gij niet uitgeput. En voor wie waart gij beducht en bevreesd, dat gij trouweloos werdt en aan Mij niet gedacht hebt, zonder u daarvan iets aan te trekken? Zweeg ik niet en dat van overlang, zodat gij Mij niet vreesdet? Ik zal bekendmaken, wat uw gerechtigheid en uw werken zijn; zij zullen u niets baten; wanneer gij schreeuwt, mag uw godenvergadering u redden. Maar de wind neemt hen allen op, een tocht vaagt hen weg. Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezitten. Hij zegt, verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is, In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch zelf de levensadem heb gegeven.’’


In Ezechiël 32 vers 24 staat:
“Daar is Elam met heel zijn menigte, rondom zijn graf; zij allen liggen verslagen, gevallen door het zwaard, zij, die onbesneden zijn neergedaald in de onderwereld, zij, die schrik voor zich hebben verspreid in het land der levenden; zij dragen nu hun smaad bij hen die in de groeve zijn neergedaald.”


Het was een vreselijk iets dat je leven bepaald wordt door deze wezens die absoluut geen genade voor jou hebben.

(de duisternis en het geschreeuw in de Hel)
Ik lag in de cel, en het werd donker. Pikkedonker. Een duisternis die ik nog nooit zo heb ervaren. En ik heb ervaring op dat gebied. Ik ben diep in groten geweest. En heel diep in ijzermijnen in Arizona. De duisternis was daar zo intens. Je kunt het je niet voorstellen. Ik kreeg het voor elkaar om naar buiten te kruipen. Op een of andere manier was ik in staat om te kruipen, en de demonen lieten dat toe. En ik herinnerde me waar de deur was, dus ik kroop er naartoe. Al voelend zocht ik mijn weg naar buiten, en ik kwam uit de cel. En ik keek in een richting, en alles duisternis. Wat ik hoorde was geschreeuw. Mensen. Biljoenen mensen die aan het schreeuwen waren. Ik wist dat het biljoenen waren. Het was zo luid. Als je ooit iemand heb horen schreeuwen. Het is zo vervelend om iemand te horen schreeuwen. Nou, om biljoenen mensen te horen schreeuwen. Je kunt je niet voorstellen wat voor effect dat op je gedachten heeft. Je kunt het niet uitstaan. Je wilt je oren bedekken. Maar het is zo luid en doordringend, je kunt niet weg van het geschreeuw.

En de angst die over je heen komt is ongelooflijk. Omdat deze plek gedomineerd is door angst. Er is geen aanwezigheid van God op deze plek. Dus je moet de angst doorstaan. En de foltering, en de duisternis. Je kunt niets zien. Je kunt nu zelfs niet zien wat er naar je toekomt. In de Bijbel staat geschreven over deze duisternis.


In Psalm 88:7 “Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd, in duistere plaatsen, in diepten”

In Openbaring 16 vers 10
“En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn”


In Judas 13 “Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.”


Er is een duisternis die je kunt voelen, zoals dat staat in Exodus 10:21. “Daarna zeide de Here tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten.”

Deze duisternis is tastbaar.

(de angst in de Hel)
En de angst was zo krachtig. Het greep je. Voorbeeld. Heb je ooit wel eens een enge film gezien waar de angst opeens in je keel schiet. Nou, als je dat minimaal maal met duizend vermenigvuldigd en dat zo houdt, dat is hoe je daar de angst constant voelt. Ik weet wat het is om angst te hebben. Als jonge puber was ik een keer aan het surfen. In Coco in Florida. Er waren daar haaien die rondom ons kwamen zwemmen. Er was een vier meter lange tijgerhaai die naar mij toekwam, en die mijn surfplank recht doormidden beet. Hij greep me bij mijn benen, en trok me omlaag. Mijn been was in de bek van deze haai. Dit gebeurde voordat ik christen werd, en voordat ik gered was. Plotseling liet de haai me gaan. Ik weet dat God de bek van deze haai heeft geopend. Maar die ervaring. De angst die over je komt is zo verpletterend. Ik weet niet of iemand hier de film Jaws gezien heeft. De angst die je bij deze film kan voelen staat in geen vergelijk als je echt die angst beleefd. De angst was ontstellend! De jongen die naast mij surfte, een meter bij me vandaan, een haai beet zijn been eraf. En anderen trokken hem op het strand, en overal bloed, en hij schreeuwde, en hij had geen been meer. Ik weet wat angst is. Maar de angst met die haaien, dat was niets vergeleken met de angst die ik voelde in de Hel! Absoluut niet te vergelijken. En ik denk dat het incident met de haaien een van de grootste angsten is die we hier op aarde zouden kunnen ervaren.


Dit zijn enkele van de dingen die je moet doorleven in de Hel. In Jesaja 24:17 staat:
“Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt: ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven.”


De angst voor het geluid. Zelfs het geluid wordt besproken. In een documentaire van Ted Koppel over de nachtlijn ongeveer anderhalf jaar geleden, bezocht hij enkele gevangenissen in ons land, en verbleef daar een nacht, en hij kon niet geloven hoe luidruchtig het was, dat je niet kon slapen. Hij zei dat iedereen de longen uit zijn lijf schreeuwde. Dat werd uitgezonden op televisie. Hij was geshockeerd hoe mensen de hele nacht door schreeuwen en huilen. Ook in onze aardse gevangenissen zijn mensen aan het schreeuwen, hoeveel temeer in de Hel.


In Job 18:14 staat dat de slechte wegen van de mens, de persoon die de Heer afwijst, “Hij wordt weggerukt uit zijn tent, waar hij zich veilig voelde; dit doet hem voortschrijden naar de koning der verschrikkingen.”

De duivel is zeker de koning van verschrikkingen.

(Verlaten in de Hel)
Ik was nu buiten de cel, en in een bepaalde richting kon ik een beetje zien. Er waren vuurvlammen. Het was ongeveer 16 kilometer bij me vandaan. Ik wist dat het 16 kilometer was, en er was een kuil van vuur, en die had een doorsnee van ongeveer 5 kilometer. De vlammen lichtten de hemel een beetje op, zodat ik het landschap van de Hel een beetje kon zien.


De duisternis was zo intens, het nam al het licht weg. Maar er was net genoeg licht om de horizon te zien. En alles was bruin. Verlaten. Absoluut geen enkel groen blaadje. Niets van leven, in welke vorm dan ook. Alleen maar stenen, en viezigheid, en zwarte lucht. Smog aan de horizon. De vlammen waren hoog.

Een schriftgedeelte uit het bijbelboek Deuteronomium 29:23
“en dat de gehele bodem er zwavel, zout en vuurbrand is, dat hij niet bezaaid wordt en niets laat uitspruiten en er geen gewas uit opschiet, zoals toen Sodom, Gomorra, Adma en Seboïm onderstboven gekeerd werden, die de Here in zijn toorn en grimmigheid onderstboven gekeerd heeft.”


Er is absoluut geen leven in de Hel. Het is zo vreemd om in een wereld te zijn waar geen leven is. Net zoals wij hier genieten van bomen, en de frisse lucht. Het is absoluut allemaal dood daar.

(hitte)
Over de hitte. Die was zo intens. Het is moeilijk te beschrijven.

In Deuteronomium 32:24 staat:
“Als zij uitgeput zijn van honger en verteerd van koortsgloed en dodelijke ziekte, dan zal ik de tanden der wilde dieren tegen hen loslaten, met het venijn van wat schuifelt in het stof.”


In Judas 7
“Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.”


In Psalm 11:6
“Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker”


Dat is wat er aan de hand is in de Hel. Het is zo heet! Aan al deze dingen zou je dood moeten gaan, maar je gaat er niet dood aan. Je doorstaat ze. Ik wilde gewoon wat rust aan mijn hoofd, weggaan van het geschreeuw. Ik wilde daar weg. Net zoals je 's-avonds naar huis wilt na een luidruchtige en drukke dag, en je wilt wat rust aan je hoofd. Daar in de Hel moet je al het geschreeuw, en de folteringen doorstaan, en je komt er nooit van weg. Nooit!


In Jesaja 57:21 staat:
“de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede”


Je bent ook naakt in de Hel. Ook iets wat je moet doorstaan. De schaamte. Ook hierover zijn er schriftgedeelten uit de Bijbel. Schaamte in de groeve. Dat staat in Ezechiël 32:24
“Daar is Elam met heel zijn menigte, rondom zijn graf; zij allen liggen verslagen, gevallen door het zwaard, zij die onbesneden zijn neergedaald in de onderwereld, zij, die schrik voor zich hebben verspreid in het land der levenden; zij dragen nu hun smaad bij hen die in de groeve zijn neergedaald.”

En in Job 26:6 staat:
“het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking”


Dat betekent dat God in de Hel kan zien. Het is observeerbaar voor Hem. Dus je bent naakt in de Hel. Ook iets wat je moet doorleven.

(droogte)
En er is absoluut geen water in de Hel. Er zit geen vocht in de lucht. Op geen enkele manier water. Het is zo droog. Je wilt vreselijk graag water. Alleen maar een druppel! Net zoals er in de Bijbel staat.


In Lucas 16:23-24
“Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.”


Abraham zei, ‘Zoon herinnert dit’ en Abraham sprak met hem over zijn broers. Maar het gegeven dat de rijke man alleen maar wilde dat Lazarus de punt van zijn vinger zou dopen in wat water, om een druppel te krijgen. Dat was kostbaar voor hem geweest. Alleen maar een druppel. Maar je krijgt nooit een druppel! Het is niet te bedenken, hoe droog je mond is. Je zou je kunnen voorstellen dat je een marathonloop doet door Death-Valley, en dat je een stuk katoen in je mond hebt, en daar voor dagen blijft, en dat die situatie zo blijft. Gewoon droog. Absoluut hunkerend voor een druppel water.


Een ander punt wat mij in dit bijbelgedeelte toekwam dat was het volgende. Er staat dat er een grote afstand tussen hen was. Tussen het Paradijs en Hades. De rijke man zag Abraham van ver weg. In het natuurlijke. Hoe kon hij Abraham en Lazarus herkennen? Allereerst. Hij had Abraham nooit ontmoet, en dan om iemand van dergelijke afstand te zien en hem te herkennen? Dat kan toch kunnen niet zou je denken, maar het is gewoon zo dat je bepaalde dingen weet in de Hel. Zoals ik al heb gezegd. Hoe diep iets is en hoe ver weg iets is.


Toen greep één van de demonen me vast, en gooide me terug de cel in. Het begon opnieuw mij te folteren. Ik praat hier niet graag over. Omdat ik de ervaring niet wil herbeleven. Één van de demonen greep me, en probeerde mijn schedel te kraken. Ik schreeuwde het uit, en smeekte om genade. Maar geen genade. Op dit tijdstip grepen ze ieder een arm en een been, en ze waren van plan om mijn armen en benen eraf te trekken. En ik dacht, “Dit kan ik niet verdragen, dit kan ik niet verdragen!”


(Naast de Kuil van vuur)
Plotseling werd ik door iemand vastgegrepen, en naar buiten getrokken. Nu weet ik dat Jezus dat was die dat deed, maar toen wist ik dat niet. Ik was naar de Hel toegegaan als iemand die niet gered was, dus ik wist die dingen niet. Ik was daar naartoe gegaan als een persoon die Jezus nooit had aangenomen had. Ik werd naast het vuur gezet dat ik gezien had. En ik stond aan de rand van de kuil. Dat was onder een spelonk. Zoiets als een gigantische grot met een tunnel die naar boven ging.


En naast dat vuur kon ik door de vlammen heen de lichamen van mensen in die vlammen zien. Schreeuwend voor genade. Brandend op deze plek. Ik wist dat ik daar niet naartoe wilde. De pijn die ik had doorgemaakt was erg, maar ik wist dat de hitte en de vlammen nog erger zouden zijn. Deze mensen waren aan het smeken om er uit te mogen.


Grote wezens lagen aan de rand van deze kuil, en als de mensen eruit probeerden te kruipen dan werden ze weer teruggeduwd naar het vuur. Ze mochten er niet uit. Ik dacht, “wat een vreselijke plek, zo vreselijk, zo afschuwelijk.”


Deze dingen gebeuren allemaal tegelijk. Dorst, honger, uitputting. Je krijgt ook geen slaap in de Hel. Je hebt slaap nodig. Net zoals hier op aarde. Je lichaam heeft slaap nodig. In het laatste bijbelboek Openbaring hoofdstuk 14:11 staat:
“en de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht”


Je krijgt nooit slaap. Stel je eens voor hoe dat is? Nooit slapen! Een tekst die gaat over het afwezige water. In het bijbelboek Zacharia 9:11 staat
“ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is”


Er is absoluut geen water in de Hel.


De locatie van de Hel is in het centrum van de aarde. Ik wist dat. Daar is het nu. In het centrum van de aarde. Ik wist dat ik ongeveer 5400 kilometer diep in de aarde was. Men weet dat de diameter van de aarde ongeveer 12.500 kilometer is. Op de helft zit je dan op 6000 kilometer. Ik was ongeveer op een diepte van 5400 kilometer. In de Bijbel in Efeze 4:9 staat, dat Jezus is neergedaald in de lagere gedeeltes van de aarde.


En in het bijbelboek Numeri 16:32 staat:
“Of de grond spleet onder hen, en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle have.”


In het midden van de aarde, daar is de locatie van de Hel. Later zullen Hel en Dood worden gegooid in de poel van vuur, en daarna in de buitenste duisternis. Maar dat is na de dag van het oordeel, nu is het in het centrum van de aarde.


(Demonen)
Ik stond aan de rand van deze kuil. En ik zag al deze demonen, allemaal naast elkaar rond de muren. Allerlei maten en vormen van elk soort. Elk misvormd en lelijk wezen zoals je dat je voor zou kunnen stellen. Ze waren allemaal misvormd. Grote en kleine. Er waren spinnen. Grote spinnen! Zo groot. (1 meter). En ratten, en slangen, en wormen. De Bijbel die spreekt over wormen die je bedekken. Dat staat in Jesaja 14:11. “het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.” Er zijn overal gruwelijke wezens, en het leek net, alsof ze vastgeketend waren. Ik vroeg me af “Waarom zijn deze dingen vastgeketend aan de muur” Ik begreep dat niet. Maar daarover is er een schriftgedeelte in het bijbelboek Judas vers 6. Daar staat:


“en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden”


Misschien is dat wat ik zag. Dat scheen het te zijn. Maar ik was blij dat ze vastgeketend waren, want ik wilde niet dat ze bij mij kwamen. Allemaal haatten ze mij met een diepe haat. Dat was ook iets wat ik niet begreep. Het waren niet zomaar wezens, maar ze hadden een haat tegenover de mensheid. Ik was blij dat ze vastgeketend waren.


Nu begon ik op te stijgen uit deze put, deze tunnel. Ik ging weg van de vlammen, zodat het donkerder werd. Ik kon al deze demonen langs de wanden zien, en ze hadden immense kracht. Ik dacht, “wie kan zich meten met de kracht van deze wezens, wie kan ertegen vechten? Niemand! Geen mens zou met deze wezens kunnen vechten en winnen” Die angst die ik voelde was zo groot. Dat alleen kon ik al bijna niet aan.

(Geen hoop)
Het ergste van alle dingen in de Hel. Het ergste. Erger dan de folteringen, en alles daar omheen, was dat ik begreep, allereerst dat er een leven boven op de aarde aan de gang was, en dat de mensen hierboven, de meeste mensen, absoluut geen idee hebben dat deze wereld hier beneden bestaat. Ze weten het niet. Dit is een echte wereld hier beneden, en er zijn biljoenen mensen die lijden, en smeken voor één kans, dat ze één mogelijkheid zouden hebben om eruit te komen. Maar ze krijgen nooit één kans om eruit te komen. En ze zijn boos op zichzelf dat ze nooit de mogelijkheid hebben genomen om Jezus aan te nemen, en dat ze daar voor eeuwig zitten.


Dit is het ergste van alles in de Hel. Er is absoluut geen hoop dat je er ooit weer uitkomt. Ik begreep dat. Ik greep de eeuwigheid. Hier op aarde kunnen we er niet echt een beeld van krijgen. Ik begreep het. En ik wist dat ik daar voor eeuwig, en eeuwig zou zijn. En dat ik geen hoop zou hebben, om er ooit weer uit te komen. Ik dacht aan mijn vrouw, en dat ik nooit meer bij haar zou kunnen zijn. Ik heb haar altijd verteld, dat als we ooit gescheiden worden van elkaar door een aardbeving of een ander iets.


Ik heb gezegd tegen haar, “Ik zal bij je komen. Ik zal je vinden, en ik zal bij je komen, hoe ver we ook uit elkaar zijn”. En hier in de Hel zou ik niet bij haar kunnen komen. Ik zou haar nooit meer kunnen zien. En zij zou nooit enig idee hebben waar ik zou zijn gebleven. Ik zou nooit, nooit meer, met haar kunnen praten. Die gedachte kwelde mij vreselijk.


Dat ik niet de mogelijkheid zou hebben om ooit weer met haar te kunnen praten. Om bij haar te zijn. En voor haar, om niet te weten waar ik zou zijn. Om hier geen hoop te hebben. Dat je er niet uit kan. Begrijp je dat? Je komt er nooit meer uit! Nooit meer! Hier op aarde is er altijd hoop. Zelfs mensen in concentratiekampen hadden hoop om eruit te komen, of om dood te gaan in elk geval, om eraan te ontsnappen. Maar wij als mensen hebben nog nooit een totale hopeloze situatie meegemaakt.

In het bijbelboek Jesaja 38:18 staat:
“wie in de groeve zijn nedergedaald, hopen niet op uw trouw”


Geen hoop. En de waarheid is Jezus. Hij is de waarheid.

(Jezus verschijnt)
Ik ging dus naar boven in de tunnel, en in absolute angst, en hopeloos verloren, en angst hebbend voor deze demonen was plotseling Jezus daar. Ik zag Jezus! “Ik prijs U Heer.” Jezus kwam tevoorschijn. Dit helderde licht dat de plaats verlichtte. Ik zag alleen Zijn contouren. De gedaante van een man. Ik kon Zijn gezicht niet zien. Het was zo helder. Ik keek gewoon in dit licht, en ik zag Zijn gedaante, en ik viel neer op mijn knieën, en stortte in. Ik kon niks anders doen dan Hem aanbidden. Ik was zo dankbaar dat ik een seconde geleden nog voor eeuwig verloren was, en nu plotseling kon ik weg uit deze plaats. Dit was omdat ik Jezus al gekend had. Deze mensen kunnen er niet uit, maar omdat ik Hem al kende kon ik er wel uit. Op dat moment begreep ik, dat je niet uit deze plaats weg kan komen. Alleen door Jezus. Alleen Hij kan je behoeden om naar deze plaats te gaan.


In de Bijbel in Openbaring 1:16 staat het volgende wanneer Johannes naar de hemel gaat, en Jezus ontmoet. Daar staat:


“En Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht, en toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn voeten”


Dat is ook wat er met mij gebeurde. Ik viel als dood voor Zijn voeten. En nu denk je dat ik een hele boel vragen zou hebben om Hem te stellen. Maar wanneer je op die plaats bent, dan is Hem aanbidden alles wat je kan doen, en Zijn heilige naam verhogen, en Hem bedanken waarvan Hij ons gered heeft.


Toen ik weer een beetje mijn kalmte terug had gekregen, om op zijn minst gedachten te kunnen vormen, dacht ik om tegen de Heer te zeggen. Ik denk niet dat ik het Hem gevraagd heb, ik dacht het. “Heer, waarom heeft U mij naar deze plaats gezonden? Waarom heeft U mij hier heen gebracht?”


En Hij zei tegen mij, “Omdat mensen niet geloven dat deze plaats echt bestaat. Zelfs enkele van Mijn eigen mensen geloven niet dat deze plaats echt is.” Ik was geshockeerd van die uitspraak. Ik dacht dat elke christen wel in de Hel gelooft. Maar niet iedereen gelooft in een letterlijk brandende hel. En ik zei, “Heer, waarom heeft U mij uitgekozen?” En op die vraag gaf Hij mij geen antwoord. Ik heb geen idee waarom Hij mij uitgekozen heeft. Ik ben eigenlijk de meest onwaarschijnlijke persoon om dit mee te hebben moeten maken. Mijn vrouw en ik houden niet van slechte films. We hebben een afkeer van slechte dingen.


Ik vind de zomer niet eens fijn als het te heet is. Het is er vuil. Er is geen orde. Het is er allemaal chaos, en wanorde en vuiligheid, en ik houd ervan als alles ordelijk is, en goed. Ik weet niet waarom Hij mij uitkoos, daar gaf Hij geen antwoord op.

En Hij zei tegen mij. Hij zei, “Ga hun vertellen dat Ik deze plaats haat, en dat het niet Mijn verlangen is voor ook maar een van Mijn schepselen om hier naartoe te moeten gaan. Niet een! Dit is nooit gemaakt voor de mens. Dit was gemaakt voor de duivel, en zijn engelen. Je moet het hun gaan vertellen! Ik heb jou een mond gegeven. Ga, en vertel het hun!”


En ik dacht bij mezelf, “Maar Heer, ze gaan mij niet geloven. Ze gaan denken dat ik gek ben, of dat ik een nachtmerrie heb gehad.” Zou jij dat niet denken? Ik dacht dit. En de Heer antwoordde mij, en Hij zei, “Het is niet jouw taak om ze te overtuigen, dat is wat de heilige Geest doet. Jij moet het alleen maar gaan vertellen.” En ik kreeg een innerlijke houding van, “Jawel Heer.” Absoluut! Ik moet het hun gaan vertellen.”


Je kunt je niet angstig zorgen maken, over wat mensen van je denken. Je moet het gaan doen, en God zal de rest doen. Amen? Ook zei ik, “Heer, waarom haatten ze me zo? Waarom haatten deze wezens mij zo?” En Hij zei, “Omdat je naar Mijn beeld geschapen bent, en ze haten Mij” Weet je, de duivel kan niets doen tegen God. Hij kan God niet pijnigen. Maar hij kan wel Zijn schepsel pijn doen. En dat is de reden waarom de duivel de mensheid haat, en ons misleid om ons naar de Hel te brengen, en ziekten op de mens te gooien. Alles wat hij kan doen om Gods schepsel pijn te doen.

(de Vrede van God)
Op dit tijdstip begon God me met Zijn gedachten te vullen. Hij liet me een deel van Zijn hart aanraken met gedachten van hoeveel Hij van de mensheid houdt. Ongelooflijk. Ik kon het bijna niet dragen. Het was zo overweldigend! De liefde die Hij heeft voor de mensheid. Je kunt het in dit lichaam niet aan. Wij als mensen. We houden van onze vrouw, onze kinderen. Onze liefde is niet te vergelijken met de liefde die God voor ons heeft. Zijn liefde is oneindig veel groter dan onze liefde en onze mogelijkheid. Net zoals het wordt verwoord in de Bijbel in Efeze 3:19 “en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”


Het gaat zo ver boven je kennis uit. Je kunt het niet grijpen. Ik kon gewoon niet geloven hoeveel Hij van de mensheid hield. Dat Hij zou willen sterven, ook voor maar één persoon, dat die niet naar deze plaats zou hoeven te gaan. En het deed Hem pijn, om één van Zijn schepselen hier naartoe te zien gaan. Het doet de Heer pijn. Hij huilt erom als er iemand hier naartoe gaat. Ik kreeg medelijden met de Heer.


Ik voelde Zijn hart. Hij had verdriet over Zijn schepsel die daar naartoe gaat. Toen dacht ik, “Ik moet er op uit gaan, en getuigen, en elke laatste adem die ik heb gebruiken, en de wereld vertellen over Jezus, hoe goed Hij is.” Wij hebben het evangelie. Het is goed nieuws! Het is goed nieuws, en de mensen weten het niet. Het moet hen verteld worden. We moeten die kennis delen. Mensen weten hier niets van. God wil van ons, dat wij met mensen delen hoe goed Hij is, en hoe Hij deze plaats haat.


Ook zei Hij tegen mij, “Vertel hen, dat Ik zeer, zeer spoedig ga komen.” En Hij zei het nogmaals, “Vertel hen, dat Ik zeer, zeer spoedig ga komen!” En nu bedenk ik waarom ik Hem niet gevraagd heb, “Wat bedoelt U Heer? Wat is spoedig bij U?” Begrijp je. Dat is hoe wij denken als mensen. Maar ik heb het niet gevraagd. Het komt niet op in je gedachten om zulke dingen dan te vragen. Je wilt Hem alleen maar aanbidden. De vrede van God die over je heen komt, als je naast Hem staat is niet uit te leggen. Ik ben in gezalfde diensten geweest, maar er is geen vergelijk met de liefde en de vrede van God, als je naast Hem staat.


Daarna toen ik omhoog keek, en die demonen op de muur zag, die zo woest waren. Ze zagen eruit als mieren op die muur. Ze zagen eruit als mieren. Ze waren nog steeds groot, maar Gods kracht naast je. Met al Zijn creatieve kracht leken ze als mieren te zijn op een muur. Ik vond het verbazend, en ik dacht, “Heer, het zijn gewoon maar mieren.” En Hij zei, “je hoeft ze alleen maar te binden, en uit te werpen in Mijn naam”


En ik dacht, “Ongelooflijk, de kracht die Hij aan de kerk heeft gegeven.” Deze wezens die zo woest waren zijn, geen mens die ze aan zou kunnen. Niemand niet! Ze zijn woest en wreed.” Maar met Jezus zijn ze niets! Ik zag deze wezens, en een bepaald gevoel van moedigheid kwam op dat moment in mij naar boven. Het voelde zo van, “jullie wezens waren degenen die mij gemarteld hebben, en mij aan stukken wilden scheuren? Kom maar op! Kom nu maar op!” Misschien was het een vleselijke gedachte die bij mij naar boven kwam, ik weet het niet. Ik dacht zoiets als, “Jezus, grijp ze”

(Het verlaten van de Hel)
We kwamen nu boven het aardoppervlak, en we moesten naar boven blijven gaan. We gingen naar boven, omdat we nog steeds in de tunnel waren. Al snel had ik geen zicht meer. Het was als een wervelwind. Als een gigantische wervelwind waar we middenin waren. We bleven maar stijgen, we gingen naar boven, om er klaarblijkelijk uit te komen. Toen we eruit kwamen, keken we neer op de aarde, en het was ongeveer zo hoog. Dit was de ronding van de aarde.


Het was geweldig om zo de aarde te kijken. Ik weet dat de Heer dat voor mij toeliet. Hij had die tunnel op elke gewenste manier kunnen verlaten. Maar ik denk dat Hij wist dat ik als kind in mijn hart altijd al de wens had gehad om te weten hoe de aarde er vanuit de ruimte uit zou zien. Misschien heb ik wel teveel Startrek gekeken. Ik dacht dat het geweldig zou zijn, om de aarde vanuit de ruimte te zien, en om de aarde aan niets te zien hangen zoals de Bijbel zegt in Job 26:7


”Hij spant het noorden uit over de baaierd, Hij hing de aarde op aan het niet”


Je kijkt ernaar, en denkt, “Wat houdt de aarde op zijn plaats, wat maakt dat het zo perfect draait?” God heeft echt controle! De kracht van God overstroomde mij. De kracht die Hij heeft. Het is verbazingwekkend! Hij heeft zoveel kracht! Alles heeft Hij onder controle. Geen haar van jou of mij valt op de grond, waar Hij geen weet van heeft. Geen vogel raakt de grond waar Hij geen weet van heeft. Mijn gedachten werden overvloeit hierdoor. Dat God zoveel macht heeft. Ik werd helemaal in beslag genomen door dit gegeven. In de Bijbel in Jesaja 40:22 staat: ”Hij troont boven het rond der aarde”


En hier was ik, boven het rond der aarde. Ik dacht zelfs, “Heer, hoe komt het toch dat de mensen voor de komst van Christopher Columbus, men dit schriftgedeelte heeft kunnen opschrijven, en dat ze dus konden weten dat de aarde rond was.” Mensen vroegen zich dat af. Ze dachten dat de aarde plat was.


Om weer terug te komen op het verhaal. We gingen naar beneden en we passeerden dat schild. Ik wist dat we door dat hitteschild moesten gaan dat rondom de aarde is. Ik wist het. En ik dacht, “ik vraag mij af hoe de Heer door dat schild heen zal gaan.” Rare gedachte, hier samen met de Heer, maar ik dacht het wel. Want in de ruimtevaart moeten ze daar precies met de goede hoek doorheen dringen. We gingen erdoor. Geen probleem. Ik ben er bijna zeker van dat de Heer wel even met Zijn ogen moet hebben gerold, zo van, ja, ‘dit gaat Mij nog wel lukken hoor.’ In de Bijbel in Psalm 47:10 staat: “Want Godes zijn de schilden der aarde”


Hij heeft alles onder controle! Ik wilde niet dat Hij weg ging, maar alleen maar heel dichtbij Hem zijn. We kwamen snel op Californië aan. We gingen zo duizelingwekkend snel. En we kwamen bij mijn huis. Ik keek, en ik kon recht door het dak van mijn huis kijken, en ik zag mezelf op de vloer liggen. Dit gegeven heeft me heel sterk geraakt. Dat ik mijn lichaam daar zag liggen. Ik dacht, “Dat kan ik niet zijn? Ik ben hier, dit ben ik.” Heb je ooit twee van jezelf gezien? En hier was ik, maar ik lag daar, en ik dacht, “dat ben ik niet echt.”


In de Bijbel schrijft Paulus dat we alleen maar in een tent verblijven. Dat bijbelvers raakte mij zo sterk. Dit staat in 2 Korinte 5 vers 1. Het raakte mij. Ik dacht: “dat lichaam dat daar ligt is alleen maar een tent, dat is niks. Dat is tijdelijk. Dit ben ik echt.” Dit is waar de eeuwigheid over gaat! Het leven hier waar we ons zorgen over kunnen maken. Daar moest ik ook aan denken. Dat het leven een korte damp is. Dat staat in de Bijbel in Jakobus 4:14. Het is kort. 100 jaar als je geluk hebt. Een damp. “We moeten voor de Heer leven”, dacht ik opnieuw. Wat we hier nu doen, telt mee voor de eeuwigheid. Getuigen, eropuit gaan, en de verlorenen redden. Alle zorgen over allerlei dingen waar we zo aan vast kunnen zitten, of ons druk over kunnen maken. We moeten er echt op uit, het goede nieuws brengen aan mensen omdat dit alles hier snel voorbij zal zijn.


Ik zag mijn lichaam daar liggen, en ik bedacht dat het net zoiets was alsof je uit je auto stapt, en terugkijkt naar je auto, en dat ben jij niet, maar dat is je auto. De auto brengt je van A naar B. Mijn lichaam hier op aarde, brengt me alleen naar de plek waar ik moet zijn, maar dit is mijn ware ik. Ik dacht, “Heer, ga niet weg, ga niet weg.” Ik wil nog even bij U blijven. Maar Hij ging weg. Ik kwam weer op mijn lichaam, en iets trok me terug in mijn lichaam. Alsof ik door mijn neus of mond werd teruggezogen.


Op dat moment, toen Hij wegging, toen kwam ineens al de vrees, en de marteling, en de foltering, weer in mijn gedachten. De Bijbel zegt, dat “de volmaakte liefde de vrees uitdrijft.” Dit staat in de eerste brief van Johannes. 1Johannes 4 vers 18. Nou, de hele tijd was ik naast Volmaakte Liefde geweest, en Hij was nu verdwenen. Dus toen Hij weg was, kwam al de angst en de verschrikking van de Hel in mijn gedachten terug.


Ik kon het niet aan. Ik schreeuwde, door alle angst die ik voelde. Ik wist dat dit lichaam niet in staat was, om hier goed mee om te gaan. Je kunt de druk niet aan. Je lichaam is niet sterk genoeg. Dus ik bad, en was in staat om te bidden, “Heer, neem het weg uit mijn gedachten” Normaal zou je nazorg moeten krijgen, en in therapie moeten gaan om dit verwerken, maar God nam het direct bij mij weg. Het trauma haalde hij weg. De herinnering bleef zitten, maar al het trauma en de angst nam Hij weg. Ik was dankbaar.


Na dit is er veel gebeurd. De Heer heeft aan mij bevestigd wat er gebeurd is. Ik zou wel willen dat er meer tijd was om erop in te gaan. Als er vanavond hier iemand is die de Heer niet kent. Diegene zou zichzelf af moeten vragen, “Geloof ik deze mensen? Dat wat zij meegemaakt hebben waar is? Alle mensen hier, en mijzelf.” maar meer belangrijk, met dat wat de Bijbel zegt over de Hel. Wil je die gok wagen, en denken, “nee, ik geloof niet dat dit waar is, ik geloof niet dat dit echt is.” Dan moet je datgene wat de Bijbel zegt aan de kant leggen, en ook een ieder van ons die je dat probeert te vertellen.


Ben je bereidt, die gok te wagen. Met jouw hele eeuwigheid? Dat zou niet slim zijn. Je kunt jezelf niet laten misleiden door de duivel. Dat grote wezen op het eind, dat aan het lachen is. (te zien in de video) Zo zou de duivel zijn, wanneer je naar de Hel zou gaan. En hij zou lachen, omdat je een kans hebt gehad om de Heer aan te nemen, en je hebt de kans gemist. Maar als je er eenmaal bent, is er geen terugkeer meer mogelijk. Er is absoluut geen terugkeer meer mogelijk. Je zou daar zijn. Voor eeuwig verloren.


Je zou tegen jezelf kunnen zeggen, “Ik ben eigenlijk wel goed. Ik ben best wel een goed persoon. Ik verdien die plaats niet.” En je bent waarschijnlijk best goed. Maar dat is de vergelijking met hoe de meeste mensen zijn. Je kunt je daarmee niet vergelijken. We moeten ons vergelijken met Gods maatstaf. Zijn maatstaf is zoveel hoger als de onze.


Hij zegt in de Bijbel, dat als je een keer liegt, alleen maar één keer in je hele leven. Dat maakt je een leugenaar. Als je één ding gestolen hebt in je leven. Een paperclip, een paar minuten van de tijd van je baas. Maakt niet uit wat. Alleen maar één keer. Dat maakt jou een dief. Of als je boos bent zonder oorzaak. Als je iemand niet vergeeft, die jou iets verkeerds heeft aangedaan. Of als je overspel hebt gepleegd. Iets van deze dingen. Als je het ook maar één keer gedaan hebt, maakt jou dat tot een zondaar, en kan je niet naar de Hemel. Iedereen van ons komt te kort. We komen allemaal te kort, en kunnen er met onze eigen werken niet komen. In Titus 3:5 staat: “heeft Hij niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered.”


Amen. Het heeft er dus mee te maken met hoe je vergelijkt? Een vrouw die zag een kudde schapen op een heuvel, en deze schapen waren allemaal zo wit, en zo mooi tegen deze groene heuvel. “Kijk naar deze witte schapen, kijk hoe mooi ze zijn, zo wit” De vrouw ging naar bed, en in de nacht begon het te sneeuwen. Toen ze de volgende ochtend keek, en opnieuw die schapen zag, zagen ze er allemaal duf en grijs uit vergeleken met de witte sneeuw.

Dus we moeten ons vergelijken met God, en Zijn maatstaf is veel hoger dan de onze. We hebben een redder nodig, we kunnen niet uit eigen kracht in de hemel komen of onszelf verlossen.

In het bijbelboek Johannes 14 vers 6 staat: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”


Alleen Jezus kan je redden om niet naar deze plek te moeten gaan. Als er iemand hier is die de Heer niet kent. Als er iemand hier is die nooit Jezus Christus heeft gevraagd, om Heer en Redder van jouw leven te zijn. Je hebt nooit dat punt bereikt, waarbij je die stem hoorde die vanuit je eigen mond zei, en Hem heb gevraagd om in je leven binnen te komen. Wil je opstaan, als er iemand hier is, wil je dan nu opstaan voor Jezus.


Laat de duivel, dat wezen, jou niet uitlachen. Sta nu op, wanneer je de kans hebt, omdat je niet weet hoeveel tijd je hebt. Je weet het niet. Morgen zou je dood kunnen zijn, en eindigen op die plaats.


Laat me je dit vertellen. De hitte alleen zou al vreselijke genoeg zijn om te moeten verdragen. Die mensen die uit de Twin Towers in New York sprongen. Ze hielden elkaars handen vast, en sprongen. Hoe vreselijk moet dat geweest zijn. Als je ooit zo hoog bent geweest, en naar beneden kijkt. Springen zou dan ondenkbaar zijn. Ze deden het toch, vanwege die hitte. Het zou maar vijf seconden geweest zijn in die hitte, en dan zou het hen verteerd hebben. Dat zou ongeveer 2000 graden Celsius zijn geweest. Wetenschappers zeggen dat het in het hart van de aarde ongeveer 12000 graden Celsius is. Dat moet je dan eeuwig doormaken. Als je bereidt bent daar heen te willen, dat zou verschrikkelijk zijn. Nu is de tijd!


(aankondiger spreekt)
De Bijbel is duidelijk. Wij zijn zondaren. En degenen die de naam van de Heer aanroepen zullen gered worden. Jezus zei, “als je Mijn naam in het openbaar beleid voor de mensen, zal ik jouw naam belijden voor Mijn Vader, en de heilige engelen, maar als je Mij verloochend voor de mensen, dan zal ik jou verloochenen voor Mijn Vader.”


Je hebt nooit in het openbaar gezegd dat Jezus Christus Redder en Heer van jouw leven is, of als je onzeker bent of de Hemel jouw eeuwige verblijfplaats is. Jezus heeft gehangen aan het kruis, Hij heeft daar voor jou gehangen. Hij heeft jouw schaamte doorstaan. Om jou te redden van je zonden en de Hel.


Als jij het volgende gebed bidt vanuit je hart, zal God je redden, en Hij zal je een mogelijkheid geven, in de niet al te verre toekomst om het openbaar te maken. Bidt dan het volgende gebed.


God, Ik geloof in U. U bent mijn Schepper. Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd in vele opzichten. Dat ik het zelf wilde, en ook onbewust. Ik ben tekortgeschoten. Ik heb mijn doel gemist. Ik ben bevlekt met zonde. Jezus, ik geloof in U. Ik geloof dat U de eeuwige Zoon van God bent. U bent het Lam van God, dat de zonden van deze wereld wegneemt. Die mijn zonden wegneemt. Ik geloof dat U gestorven bent aan het kruis.


En dat daar Uw onschuldige bloed is vergoten voor mijn zonden. Ik geloof dat U begraven bent. En op de derde dag bent opgestaan. En dat U nu voor eeuwig leeft. Ik noem U mijn Heer. Ik geef U mijn leven. Ik zal van U houden, Ik zal U dienen, alle dagen van mijn leven. Ik behoor U toe, de goede dingen, de slechte dingen, de zondige dingen, al mijn plannen, al mijn dromen, ik geef alles aan U. Uw wil geschiede in mij. Ik geloof dat ik gered ben. Niet door goede werken, maar door geloof. Door te vertrouwen op U.


Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.